Uitreiking VBDO Responsible Supply Chain Management Award

Duurzaam ketenbeheer (Responsible Supply Chain Management) is een strategisch instrument om duurzaamheidsambities van ondernemingen te realiseren. De vraag naar duurzame producten en diensten is groter dan ooit. Dit betekent een toenemende druk op de supply chain om aan deze vraag te voldoen ook vanwege de verantwoordelijkheid van bedrijven in opkomende economieën, waar regelgeving vaak minder ontwikkeld is. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) moedigt bedrijven aan om zich continu te verbeteren in hun duurzaamheid en duurzaam ketenbeheer beleid. De zesde VBDO Responsible Supply Chain Management Benchmark brengt de resultaten van 40 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op dit onderwerp in kaart. Het bedrijf dat hierin volgens een onafhankelijke jury de beste resultaten laat zien wordt beloond met de Responsible Supply Chain Management Award. ... lees meer

Bewustwording belangrijk aandachtspunt in het realiseren van een duurzame productieketen

Een duurzame productieketen willen, is één. Een duurzame productieketen bewerkstelligen, is een complexer verhaal. Onderzoek van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) – het grootste wereldwijde initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in de internationale productieketen – toont aan dat dit misverstand een uitdaging blijft. Daarom is er een belangrijke rol weggelegd voor toeleveranciers, beleidsmakers en consumenten om gezamenlijk tot een beter bewustzijn te komen over hoe een duurzame productieketen in elkaar zit. ... lees meer

Tweede Kamer omarmt Advies Duurzaam Inkopen

De leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu hebben zich gisteravond 1 december jl. unaniem geschaard achter het Advies Duurzaam Inkopen. Dit advies vanuit het bedrijfsleven legt de basis voor een vernieuwd duurzaam inkoopbeleid en richt zich onder meer op innovatie vanuit de markt, een (bedrijfs)procesaanpak en integratie van sociale criteria. Ook de oprichting van een aparte stuurgroep kreeg steun van de parlementariërs. Wel drong de Kamer aan op een voortvarende implementatie op basis van duidelijke prioriteiten. ... lees meer

Overheid overtreft doelen duurzaam inkopen

In 2010 heeft het rijk 99,8% duurzaam inkopen gerealiseerd, waarmee de doelstelling van 100% nagenoeg is gehaald. De provincies hebben reeds 96% duurzaam ingekocht en overtreffen daarmee hun 50% -doelstelling ruimschoots. Dit blijkt uit de monitor Duurzaam Inkopen 2010 die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Ook gemeenten weten met 86-90% duurzaam inkopen de doelstelling van 75% ruimschoots te halen. De waterschappen (85%), universiteiten (80,2%), hogescholen (94,7%) en het middelbaar beroepsonderwijs (74,7%() zitten met het duurzaam inkopen ook royaal boven de gestelde doelen. ... lees meer

Atsma wil duurzaam inkoopbeleid pragmatischer en in overleg

Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid kan effectiever, zo blijkt uit het Advies Duurzaam Inkopen dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft gekregen van VNO/NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NIVE). Atsma is zeer te spreken over het door het bedrijfsleven breed gedragen advies. “De inkoopcriteria zijn nu te rigide, waardoor creativiteit en innovatie eerder worden geremd dan aangewakkerd. Het advies om inkoopcriteria meer te gaan richten op de gewenste resultaten en minder op producteisen is waardevol. Op die manier kunnen we nieuwe duurzame oplossingen stimuleren”, aldus Atsma in een eerste reactie. ... lees meer

Definitief Advies Duurzaam Inkopen gereed

Bedrijven moeten actiever betrokken worden bij het inkoopbeleid van de overheid. Deze boodschap staat centraal in het advies dat de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, de Groene Zaak, kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland en NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop, aan Staatssecretaris Atsma aanboden. ... lees meer

Verslag werkconferentie Internationaal MVO in de versnelling

Brancheorganisaties kunnen een rol van betekenis spelen bij het stimuleren van internationaal MVO in de branche. Of het nu gaat om verantwoord ketenbeheer, verslaglegging of het voorkomen van misstanden; er zijn tal van instrumenten waarmee zij hun leden kunnen ondersteunen. Tijdens een gezamenlijke werkconferentie van de SER en MVO Nederland op 21 juni 2011 konden brancheorganisaties hierover inspiratie opdoen en leren van elkaars ervaringen. ... lees meer

Nieuwe OESO richtlijnen voor MVO multinationals

Bedrijven die internationaal ondernemen, moeten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat is vastgelegd in nieuwe internationale richtlijnen die woensdag 25 mei 2011 door de 42 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs zijn ondertekend. ... lees meer