Rijksoverheid biedt ondersteuning aan overheden om meer klimaatneutraal en circulair in te kopen

Tijdens de Week van de Circulaire Economie heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt hoe zij in 2019 ondersteuning biedt aan kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing. In oktober werd al bekend dat de Rijksoverheid in 2019 7.5 miljoen euro investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen. Nu is ook bekend hoe dit geld besteed wordt. Er zijn verschillende regelingen voor gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties.

Met deze investering wil de Rijksoverheid via publieke inkoop een impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Naast projectondersteuning, bijeenkomsten en tools wordt ook geïnvesteerd in impactmeting en het opzetten van internationale samenwerkingen. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018.

Besparing

Jaarlijks kopen overheden gezamenlijk voor 73 miljard euro in. Door dit inkoopvolume maximaal in te zetten voor klimaatneutrale en circulaire oplossingen kan jaarlijks één Megaton CO2 bespaard worden, net zoveel als Rotterdamse huishoudens met hun gasgebruik uitstoten.

Leernetwerken

De Rijksoverheid organiseert in 2019 10 leernetwerken op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. In deze reeks bijeenkomsten staat het leren van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. De leernetwerken zijn opgezet voor inkoopcategorieën met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstofbesparing, namelijk: bouw, GWW, energie, doelgroepenvervoer, zero emissie vervoersmiddelen, bedrijfskleding, kantoorinrichting, catering, hout en adviesdiensten. In het centrale ochtendprogramma komen gezamenlijke thema’s aan bod zoals interne organisatievraagstukken en samenwerken met de markt. De leernetwerken zijn gratis toegankelijk en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het publieke inkoopproces, zoals opdrachtgevers, projectleiders, inkopers en beleidsmedewerkers.

Impuls voor kansrijke inkoopprojecten

Ook biedt de Rijksoverheid ondersteuning voor kansrijke inkoopprojecten. Overheden kunnen een beroep doen voor tijdelijke expertondersteuning. Koepelorganisaties VNGIPO en UvW krijgen geld om samen met hun achterban pilots uit te voeren met CO2-schaduwbeprijzing. Ook de zorgsector krijgt een impuls, zo worden tools en hulpmiddelen ontwikkeld en kunnen zorgorganisaties een beroep doen op hulp bij de uitvoering van pilots. Tot slot wordt een deel van de middelen ingezet om binnen de Rijksoverheid 10 circulaire inkoopcategorieën te realiseren, kantoorpanden te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen van transport en mobiliteit.

Meer informatie over de activiteiten

Het totale aanbod aan activiteiten en de betrokken partijen vindt u op de website PIANOo. Hier kunt u zich inschrijven voor de leernetwerken en vindt u meer informatie over de projectondersteuning. Ook zijn daar alle verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen te vinden die in 2018 ontwikkeld zijn.

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Share Button