Nieuwe wet dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Op dinsdag 9 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu. Hier in Europa, maar ook in andere delen van de wereld die onderdeel uitmaken van hun productieketen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters. Uitbuiting van Oeigoerse dwangarbeiders en onherstelbaar beschadigde koraalriffen. Het […] ... lees meer

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid Provincie Noord-Holland aangescherpt

De provincie Noord-Holland wil haar inkopen de komende 4 jaar zoveel mogelijk circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch doen. Dit staat omschreven in het vernieuwde inkoopbeleid 2021-2024. Jaarlijks koopt de provincie voor ruim €350 miljoen aan diensten en producten in. Het gaat daarbij om opdrachten voor het openbaar vervoer, het onderhouden en aanleggen van de infrastructuur […] ... lees meer

Kledingbedrijven vergroten transparantie met ondertekenen Transparency Pledge

Het aantal kleding- en textielbedrijven dat de Transparency Pledge onderschrijft, neemt opnieuw toe. De Bijenkorf, Essenza Home, Euretco Fashion (Babyface), L. ten Cate, O’Neill Europe, Studio Anneloes en Vanilia -allen deelnemer aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel- hebben de verklaring vandaag ondertekend. Hiermee zeggen ze onder meer toe bekend te maken waar zij hun […] ... lees meer

Duurzame samenwerking ABN AMRO met Global Sustainable Enterprise System (GSES)

ABN AMRO hecht veel waarde aan een duurzame supply waardeketen en wil hieraan werken met haar leveranciers om zo meer transparantie te creëren. Om een extra boost te geven aan de Purpose ‘Banking for Better, for generations to come’ is de Procurement afdeling van ABN AMRO een samenwerking aangegaan met de leverancier Global Sustainable Enterprise […] ... lees meer

Klachten- en geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel doet eerste uitspraak in klacht

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar eerste uitspraak gedaan over een ingediende klacht. Het betreft een klacht van ngo Arisa over kledingbedrijf C&A. Na uitspraken in twee geschillen heeft de commissie voor het eerst een klacht behandeld. Download de uitspraak. “Bij de totstandkoming van het Convenant hebben alle partijen […] ... lees meer

Hibin-onderzoek: Markt vraagt om digitale circulaire productinformatie

Hoe vertalen opdrachtgevers hun circulaire ambities naar de markt? En waar moet de bouwtoelevering dan rekening mee houden? In opdracht van Koninklijke Hibin en de Hibin Experttafel Minder primaire grondstoffen, heeft Mandel Circulair Buildings onderzoek gedaan naar de circulaire beweegredenen van overheden, woningbouwcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars. Uit het rapport blijkt dat de drijfveren achter circulaire […] ... lees meer

Circularise and Marubeni Introduce Blockchain for Sustainable Material Sourcing to Japan

With the Circular Economy being a key strategic investment for most businesses in recent years, it becomes paramount to have a platform where each stakeholder involved in circular value chains can share and use material information, while maintaining privacy over sensitive data. In order to address this issue in the Japanese and Asian markets Circularise, […] ... lees meer

Environmental supply chain risks to cost companies $120 billion by 2026

Companies face up to US$120 billion in costs from environmental risks in their supply chains by 2026 according to new research released today by CDP, the global non-profit that runs the world’s leading environmental disclosure platform. The report, Transparency to Transformation: A Chain Reaction, analyzes data from 8,000+ supplier companies disclosing to their corporate customers via CDP in 2020 […] ... lees meer

Royal Avebe ontvangt Supplier Excellence Award voor duurzaamheid

Sigma in Europa reikt de ‘Supplier Excellence Award’ uit aan Royal Avebe. Het toonaangevende voedingsbedrijf erkent hiermee Avebe voor het behalen van uitstekende prestaties in 2020 op het gebied van duurzaamheid. Met de ‘Supplier Excellence Award’ stimuleert en erkent Sigma in Europa duurzaam ondernemen. In totaal werden ongeveer 300 Europese ‘non-meat’ leveranciers beoordeeld op hun […] ... lees meer

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen opnieuw op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten. De coronacrisis […] ... lees meer

Circulair inkopen de norm bij provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland gaat bij alle producten en projecten die zij inkoopt of aanbesteedt rekening houden met circulair gebruik. Of het nu gaat om de aanleg van een weg, nieuw kantoormeubilair, afvalverwerking of de bermen die gemaaid moeten worden. De leverancier of aannemer moet in het voorstel duidelijk maken hoe circulariteit wordt toegepast. Gedeputeerde Staten […] ... lees meer

Circulair inkopen kan meer milieuwinst opleveren

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzocht wat het effect van circulair inkopen door de overheid is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffengebruik. Hieruit bleek dat 53% van de circulaire aanbestedingen, zoals aanbestedingen met eisen voor een langere levensduur of eisen voor de hoeveelheid gerecycled materiaal, een positief effect […] ... lees meer