Vanaf vandaag, 19 februari 2024, kunnen er weer subsidieaanvragen worden ingediend voor het Social Sustainability Fund (SSF). Dit RVO-fonds richt zich op het bevorderen van sociale duurzaamheid in productieketens van Nederlandse bedrijven.

Toekomstige Europese wetgeving vraagt om een actievere rol van Nederlandse ondernemers in het buitenland als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.(IMVO). Echter, in veel (risico-)sectoren vindt nog onverantwoorde productie plaats. Er komen bijvoorbeeld giftige stoffen vrij tijdens de productie, werknemers ontvangen geen leefbaar loon of er is sprake van kinderarbeid.

Sociale risico’s

Nederlandse ondernemers zijn zich niet altijd bewust van de risico’s in hun productieketen of weten niet waar ze moeten beginnen om deze ingewikkelde problemen aan te pakken. SSF ondersteunt daarom bedrijven die hun sociale risico’s in kaart willen brengen en verbeteringen willen doorvoeren. Hierbij vormen de OESO-richtlijnen en de toekomstige Europese IMVO-wetgeving het toetsingskader. Specifiek gaat het bij SSF om het verbeteren van inkomen en loon van werknemers en (kleine) producenten, het bestrijden van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Lokaal partnerschap

Een belangrijke voorwaarde van SSF is het versterken van de betrokkenheid van lokale toeleveranciers en producenten bij de verduurzaming van de productieketen. Dit kunnen textielfabrieken zijn, maar ook landbouwcoöperaties of kleine boeren. Dit betekent dat er in de projecten aandacht moet zijn voor het lokale perspectief en voor de capaciteitsopbouw van lokale partners. Door nauw samen te werken en gezamenlijk problemen aan te pakken, kunnen lokale producenten zich beter voorbereiden op de toekomstige wetgeving en lopen hierdoor minder risico om uitgesloten te worden van de Europese markt.

Deadlines

In 2024 gaat SSF twee keer open voor subsidie aanvragen. Zie hieronder de belangrijke data voor de huidige ronde. De volgende openstelling zal op 12 aug zijn en is op basis van een tender.

19 feb – 18 maart 2024 > indienen quickscan (verplicht)

19 feb – 15 april 2024 > indienen subsidieaanvraag (op basis van first come first serve)

Lees meer over SSF op de RVO-website: Social Sustainability Fund (SSF) (rvo.nl) Hier vind je ook het quickscan formulier en de aanvraagformulieren.