SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de Nederlandse economie. Een samenhangende Rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties biedt kansen om het proces naar een circulaire economie te versterken en te […] ... lees meer

Nederlands/Belgische partijen ontwikkelen duurzaamste handdoek ooit voor Defensie

In januari 2014 is door Defensie, onder begeleiding van de categoriemanager bedrijfskleding Rijk, een uniek project van start gegaan. Het project heeft als MVO-doelstelling het leveren van een significante bijdrage aan het verminderen van de grote afvalberg textiel. In het project Verwerking post consumer textiel in nieuwe producten door middel van recycling is een belangrijke […] ... lees meer

Aangrijpingspunten voor een meer circulaire voedselketen

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft in kaart gebracht welke samenhangende aanpak nodig is om de voedselketen meer circulair te maken. De policy brief Voedsel voor de circulaire economie onderscheidt 3 aangrijpingspunten: duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, beperken van voedselverspilling en optimaliseren van  het gebruik van reststromen. De noodzaak van een meer circulaire  voedselketen […] ... lees meer

Nieuw instituut voor duurzame business modellen

Het nieuwe instituut EuIn (spreek uit als ‘You Win’) roept ondernemingen op meer te doen met circulaire business modellen. Kansen liggen letterlijk voor het oprapen en bedrijven die circulair gaan denken lopen snel mijlen voor op de competitie. Circulaire bedrijfsmodellen maken het bedrijfsleven minder afhankelijk van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en bieden een oplossing […] ... lees meer

Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

Met juiste strategieën voor afvalbeheer kan een significante daling van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen worden bereikt. Door 2/3 van het huishoudelijk afval te recyclen kan wereldwijd een afname van 6 procent van de uitstoot van broeikasgassen worden gerealiseerd. In de Europese Unie zou deze toename in recycling leiden tot een CO2-reductie van 4 procent. […] ... lees meer

ING sluit zich aan als CE100-lid bij de Ellen MacArthur Foundation, een toonaangevend platform voor circulaire economie

ING zet de volgende stap als onderdeel van onze belofte om de circulaire economie te stimuleren door ons als officieel lid van de Circular Economy 100 (CE100) aan te sluiten bij de Ellen MacArthur Foundation. De Ellen MacArthur Foundation is het wereldwijde toonaangevende platform voor dit onderwerp en het heeft als doel de transitie naar een […] ... lees meer

Dankzij CCMS inzicht in materiaaldata, processen en milieu-impact om circulaire supply chains te sluiten

Trackingtechnologie, de technologie om bijvoorbeeld een postpakketje te kunnen volgen, is al jaren bekend. Tracing, de producthistorie van een product achterhalen, wordt al enige tijd gebruikt om de herkomst van een product te bekijken. Met CCMS, Circular Content Management System, kunnen deze doelen tegelijkertijd behaald worden. CCMS maakt het mogelijk om zowel de real-time (huidige) […] ... lees meer

Bijna drie kwart Nederlandse bedrijven weet niet wat circulaire economie inhoudt

72 procent van de Nederlandse bedrijven weet niet wat er met een circulaire economie wordt bedoeld. Slechts 28 procent van de ondernemingen geeft aan er gedeeltelijk of volledig mee bekend te zijn. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Het begrip circulaire economie […] ... lees meer

Cradle to cradle gebouw Fokker 7 geopend

Fokker 7, het eerste logistieke gebouw volgens het Cradle to Cradle-principe, is officieel geopend. Het staat op Fokker Logistics Park (Oude Meer). Alle onderdelen van het gebouw krijgen na gebruik weer waarde en worden hergebruikt. Gebouw 7 is opnieuw een cradle-to-cradle gebouw in Haarlemmermeer en gezien de ambities van zowel gemeente en ontwikkelaars zeker niet […] ... lees meer