Er moet een circulair watersysteem komen voor de papierindustrie waardoor grondwateronttrekking niet meer nodig is. Papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen, provincie Gelderland, gemeente Brummen en het waterschap Vallei en Veluwe gaan hier de komende tijd samen aan werken. Als het project lukt, kan jaarlijks 3,6 miljoen m3 bronwater bespaard worden.

Droogte en grondwaterpeil

De afgelopen zomers ontstonden in Gelderland steeds meer problemen door lange droogte en daling van het grondwaterpeil. De provincie Gelderland wil daarom de grondwateronttrekkingen beperken om water te besparen en het milieu te ontzien. Met name op de Veluwe is dit nodig.

Waterrotonde

Papierfabrieken hebben veel water nodig om karton en papier te produceren. Daarvoor wordt van oudsher grondwater onttrokken. Om te verduurzamen en in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende water werken de fabrieken al een tijdje samen aan een innovatief circulair watersysteem waarmee het onttrekken van grondwater voor het dagelijkse productieproces niet meer nodig is. Alleen bij calamiteiten zal er nog water onttrokken moeten worden.

‘Belang van dit project is enorm’

Op verzoek van de betrokken papierfabrieken gaat de provincie nu samen met de gemeente Brummen en het Waterschap Vallei en Veluwe meewerken aan de realisatie van de waterrotonde. “Het belang van dit project voor de aanpak van droogte is enorm.” aldus gedeputeerde Jan Markink. “Als het lukt, kunnen we jaarlijks 3,6 miljoen m3 bronwater besparen. Dat staat gelijk aan 22.000 huishoudens.”

Pilot van start in 2023

Een projectteam van de papierfabrieken is eerder dit jaar begonnen met een verkenning naar de technische en financiële haalbaarheid van de waterrotonde. Volgend jaar zal een pilot starten. Doel is om uiterlijk in 2030 operationeel te zijn.

Deelnemende fabrieken zijn Neenah Coldenhove, DJP De Hoop en Folding Boxboard Eerbeek uit Eerbeek en Smart Packaging Solutions uit Loenen. De laatste jaren is door de papierfabrieken in Eerbeek overigens al veel gedaan om hun grondwateronttrekkingen te verkleinen. Momenteel wordt 30% van het water hergebruikt.

Vestigingsklimaat, leefbaarheid en duurzaamheid

De Waterrotonde wordt nu opgenomen in Eerbeek Loenen 2030. In dit programma werken gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), het Waterschap Vallei en provincie Gelderland samen aan vestigingsklimaat, leefbaarheid en duurzaamheid.

Binnenkort ondertekenen de partners een samenwerkingsovereenkomst. Dit is een vervolg op de intentieovereenkomst die in 2018 werd ondertekend. In de nieuwe overeenkomst is een vaste uitvoeringsagenda opgenomen en zijn de doelen meer toegespitst op de huidige problematiek zoals verdroging. Gedeputeerde Staten stemden vandaag in met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de ondersteuning voor de Waterrotonde.