De partijen die actief zijn in de vloerbedekkingsbranche hebben samen een roadmap opgesteld om vinyl, laminaat en tapijt meer circulair te maken. De volgende stap is om vervolgprojecten en financiering van de grond te krijgen. Dat is de uitkomst van de Moonshot Circulaire Vloerbedekking die Partners for Innovation het afgelopen jaar heeft begeleid.

Vloerbedekking kent veel circulaire uitdagingen. De meeste vloerbedekkingstypen worden gemaakt van een combinatie van verschillende materialen, grotendeels op basis van fossiele en niet-circulaire grondstoffen, die moeilijk te scheiden zijn. Ze worden vaak vastgelijmd aan de vloer en zijn moeilijk te verwijderen. Reden voor Partners for Innovation en het Versnellingshuis Nederland Circulair om eind 2021 het Moonshotproject Circulaire Vloerbedekking te starten.

Verwerkingsroutes

Een eerste winstpunt is dat het belang van samenwerking binnen de gehele keten door vrijwel alle ketenpartijen benadrukt wordt; van producenten tot afvalverwerkers. Vervolgens is in kaart gebracht wat de hoeveelheden en samenstelling van de verschillende soorten vloerbedekkingsafval zijn die jaarlijks in Nederland vrijkomen. En welke verwerkingsroutes nu en straks mogelijk en kansrijk zijn voor de verschillende stromen.

Drie vloertypen

Voor het bepalen van de haalbaarheid van oplossingen is gekozen om drie vloertypen te onderscheiden: tapijt, laminaat en vinyl. De verschillende vloertypen vergen namelijk een verschillende aanpak. De oprichting van drie aparte werkgroepen komt ook de werkbaarheid en efficiency ten goede. Uiteindelijk heeft dit geleid tot projectplannen voor elk van deze drie vloertypen, met onderlinge afstemming. De uitdaging voor volgend jaar is om deze vervolgprojecten van de grond te krijgen en om hiervoor de financiering rond te krijgen.