FD: “WRR schrijft Johannesburg al af”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 27 juni 2002). IN DE LAATSTE WEEK VAN augustus en begin september vindt in Johannesbrug de wereldtop over duurzame ontwikkeling plaats. Naast de deelnemers van 180 landen zullen er ook honderden vertegenwoordigers van het internationale bedrijfsleven en officiële niet-gouvernementele organisaties aanwezig zijn. En niet te vergeten duizenden antiglobalisten. In 1997 hebben de Verenigde Naties alle landen gevraagd voor 2002 een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en die op te schrijven. Zo kunnen alle landen in Johannesburg kennisnemen van elkaars duurzame strategieën. ... lees meer

Drie dimensies meten geeft beter resultaat

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 29 juni 2002). Aan de Universiteit van Groningen wordt een driedimensionaal meetsysteem uitgewerkt voor ‘duurzaam bedrijfspresteren’. Daardoor kunnen duurzaamheidsrapportage, prestatiebeoordeling en bedrijfsvoering verbeterd worden, zo betogen Charles Vlek en Linda Steg Duurzaam ondernemen is noodzakelijk uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook om op langere termijn te kunnen overleven. Meer markt betekent meer bedrijvigheid met ingrijpender effecten voor economie, samenleving en milieu. Grotere macht en invloed van bedrijven brengen grotere verantwoordelijkheden met zich mee en nopen tot meeromvattende bedrijfsrapportage. ... lees meer

Groen licht voor gedragscode verzekeraars

De Gedragscode Verzekeraars, waaraan onder voorzitterschap van mr. P.A. Nouwen twee jaar hard is gewerkt, is een feit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de (aanwezige) leden het groene licht gegeven voor de volgende fase. Dat betekent dat de code nu ter ondertekening wordt aangeboden aan alle leden van het Verbond. De ondertekening van de Gedragscode Verzekeraars wordt – op termijn – een voorwaarde voor het lidmaatschap van het Verbond. Niet-nakoming van (de regels van) de gedragscode kan bovendien een aantal consequenties hebben: een waarschuwing, een berisping, een schorsing en in het ergste geval zelfs een royement. ... lees meer

Column in FD: “Allemaal verantwoordelijk voor een duurzame samenleving”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 27 juni 2002). De vrije markt faalt en de overheid schiet te kort in het beschermen van kwetsbare groepen en het veiligstellen van collectieve goederen. Daarom moeten bedrijven én huishoudens zelf meewerken aan duurzame ontwikkeling, zo vinden Siegwart Lindenberg, Ton Schoot Uiterkamp, Charles Vlek en Arjen van Witteloostuijn De hype van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft de voormalige hoofdeconoom van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) David Henderson geprikkeld tot de stelling dat deze doctrine de wereld niet beter maakt, omdat zij op valse uitgangs-punten berust. Volgens Henderson is ‘duurzame ontwikkeling’ niet helder gedefinieerd, zijn ‘de verwachtingen van de samenleving’ twijfelachtig, sluit economische mondialisering geen bevolkingsgroepen of landen uit en zal verantwoord ondernemen leiden tot hogere kosten en dus tot economische schade. ‘Bijzonder schadelijk zijn pogingen van regeringen of ondernemingen om de wereld in zijn geheel te reguleren’, aldus Henderson. Dit is een eenzijdig standpunt, dat uiteindelijk ook afbreuk doet aan ondernemersbelangen. ... lees meer

WRR: “Duurzame ontwikkeling dreigt een cliché te worden voor alles wat goed is”

Duurzame ontwikkeling dreigt een cliché te worden voor alles wat goed is. Dat ondermijnt de effectiviteit van het beleid. Anders dan de regering wil de WRR het begrip daarom beperkt houden tot de ecologische invalshoek. Het gaat dan vooral over onderwerpen als klimaat, water, biodiversiteit en wereldbevolking. Een dergelijke vereenvoudiging maakt het ook makkelijker om tot uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te komen. Volgens deze zienswijze moet ook de gedachte van een coördinerend minister voor duurzame ontwikkeling worden afgewezen. Dat staat in het rapport Duurzame ontwikkeling. Bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vandaag publiceert. In dit rapport gaat de raad in op de adviesaanvraag van de regering over de bestuurlijke vormgeving van het beleid in relatie tot duurzame ontwikkeling. Het advies is het antwoord op de Verkenning -Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling’, die de regering enkele maanden geleden heeft opgesteld met het oog op de VN-Conferentie die eind augustus in Johannesburg zal plaatsvinden. ... lees meer

Bedrijven moeten op papier zetten wat ze doen en laten

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 juni 2002). Het Europees Parlement stemde onlangs voor verplichte sociale en milieuverslaglegging. We hebben genoeg van alleen mooie woorden, zeggen Theo Bouwman en Arthur van Mansvelt Europese bedrijven werken aan gedragscodes, internationale organisaties stellen criteria op en overheden debatteren over de vraag: faciliteren of reguleren? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een actueel thema. Terwijl vorige maand in Brussel de partijen in het Europees Parlement (EP) debatteerden over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, bestempelde het Californische Hooggerechtshof de beweringen van sportkledingfabrikant Nike over de behandeling van haar buitenlandse werknemers tot ‘commercial speech’. Reclame dus, aanvechtbaar onder het consumentenbeschermingsrecht. Het arrest onderstreept dat consumenten recht hebben op eerlijke en duidelijke informatie. ... lees meer

CNV: sociaal keurmerk voor bedrijven

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 21 juni 2002). Het CNV streeft naar een sociaal keurmerk. De vakcentrale wil dit keurmerk uitreiken aan ondernemingen en organisaties die maatschappelijk verantwoord handelen. Dat heeft CNV-voorzitter Djoeke Terpstra donderdag gezegd tijdens een congres van de CNV Dienstenbond in Noordwijkerhout. Het CNV bereidt de lancering van het keurmerk nu voor met werkgeversorganisaties en non-profitorganisaties. Het kan mogelijk dit najaar worden gepresenteerd. Het keurmerk moet zichtbaar maken of een bedrijf bijvoorbeeld kinderarbeid voorkomt en eigen werknemers voldoende verlof en overleg biedt. Momenteel weten veel werknemers niet wat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘ inhoudt. Onderzoek onder CNV-leden bij banken toont aan dat 40% van het personeel het begrip kent, in de detailhandel is dat 50%. ... lees meer

Resultaten van de Ronde Tafel Bijeenkomst te Gent over -Duurzaam ondernemen en Communicatie’

Op donderdag 20 juni ’02 organiseerde het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) een bijeenkomst over Duurzaam Ondernemen en Communicatie in Vlaanderen. Centraal stonden de resultaten van een recent onderzoek van het CDO over de vraag of er in Vlaanderen een gemeenschappelijke visie bestaat over het begrip duurzaam ondernemen. Tijdens de Ronde Tafel Bijeenkomst werd door ruim dertig sleutelfiguren gedebatteerd over stellingen op basis van de resultaten van het onderzoek: de overheid en de financiële sector moeten een grotere rol spelen én hun verantwoordelijkheid opnemen; de betrokkenen bij duurzaam ondernemen zijn weinig bekend met betrouwbare en kwaliteitsvolle externe communicatie. ... lees meer