Minister Kamp van EZ heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), over de evaluatie van de subsidie voor het Informatiepunt en het Brancheprogramma van de Stichting MVO Nederland. Deze evaluatie is door Berenschot uitgevoerd en bestrijkt de subsidieperiode 2009 t/m 2014. Een brede vertegenwoordiging van de betrokken departementen en werkgevers- en werknemersorganisaties heeft het onderzoek begeleid.

Lees de brief (pdf)

Download het onderzoeksrapport (pdf)