Sinds 2010 werkt de Task Force Duurzame Palmolie aan het realiseren van 100% duurzame  palmolie in de Nederlandse markt. Eind 2015 loopt het mandaat van de Task Force af. De Task Force Duurzame Palmolie kijkt uit naar het eindresultaat maar geeft bij voorbaat aan dat het werk niet klaar zal zijn. Verduurzaming is immers een continu proces. De leden van de Task Force gaan verder met het verduurzamen van de palmolieketen en doen dit via de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’. De leden van de Dutch Alliance Sustainable Palm Oil zullen stimuleren dat er meer fysiek duurzame palmolie verwerkt wordt in producten en zullen werken aan de continue verbetering van de certificeringsstandaarden.

In de Task Force Duurzame Palmolie werken de verschillende sectoren uit de Nederlandse palmolieketen sinds 2010 aan het volgende commitment: ‘Alle palmolie die in Nederland voor de Nederlandse markt wordt verwerkt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen is RSPO gecertificeerd in 2015’. In mei 2016 publiceert de Task Force haar definitieve eindrapportage met het aandeel duurzame palmolie. Naar verwachting wordt het beoogde doel gehaald. Hiermee is een onomkeerbare transitie in gang gezet naar mainstream duurzame palmolie. Op 31 december 2015 eindigt het mandaat van de Task Force.

Dutch Alliance Sustainable Palm Oil

De Dutch Alliance Sustainable Palm Oil verbindt zich aan het stimuleren van de fysieke inkoop van duurzame palmolie, dat wil zeggen ‘Mass Balance’ of ‘Segregated’ in plaats van ‘Book & Claim’-certificaten. Een speerpunt is ook de continue aanscherping van de RSPO-certificeringsstandaard. Zo staan nu onder de aandacht: de bescherming van hoogwaardige bossen, geen productie op veenlanden en de ondersteuning van kleine, onafhankelijke boeren.

De sectoren die deel uitmaken van de Task Force zullen deel uitmaken van de Dutch Alliance. Zij vertegenwoordigen producenten, afnemers en retailers van (producten met) duurzame palmolie.

De leden van de Dutch Alliance roepen ALLE sectoren die palmolie verwerken, kopen of verkopen op zich aan te sluiten bij de ambitie van de Dutch Alliance.