EU Commission issues recommendation on environmental issues in company’s annual accounts and reports

The European Commission has adopted a Recommendation on recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of EU companies. The Recommendation clarifies existing EU accounting rules and provides guidance to improve the quality, transparency and comparability of environmental data available in companies’ annual accounts and annual reports. The current lack of a common set of rules and definitions means that environmental information disclosed by companies is often inadequate and unreliable. This makes it difficult for investors and other users of financial statements to form a clear and accurate picture of the impact of environmental factors on a company’s performance or to make comparisons between companies. ... lees meer

VNO-NCW vindt milieuplan ten onrechte somber

Het nieuwe milieubeleid van minister Pronk betekent dat veel bedrijven van hun huidige plaats weg moeten, terwijl de ondernemer geen behoorlijke compensatie krijgt. Pronk wil een forse aanscherping van veiligheidsnormen waar bedrijven aan moeten voldoen. Bedrijven die werken met chemische stoffen, LPG-stations en transporteurs zullen hun activiteiten moeten verplaatsen of staken. Dat zegt VNO-NCW over het woensdag gepubliceerde NMP4. “Het plan geeft een veel te somber beeld van wat tot nu toe is bereikt,” aldus de ondernemingsorganisatie. ... lees meer

NMP 4:’Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid’

Milieubeleid heeft zin. Voor een groot aantal milieuproblemen is beleid ontwikkeld. De kwaliteit van het oppervlaktewater is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Milieuschadelijke stoffen in zoutlozingen en organische microverontreinigingen, zware metalen en fosfaten zijn grotendeels uitgebannen. Verontreinigingen met zwaveldioxide, koolmonoxide, koolwaterstoffen en loodverbindingen zijn sterk afgenomen. Preventie en hergebruik van afvalstoffen is toegenomen, terwijl het percentage gestort afval aanzienlijk is gedaald. De geluidshinder is ondanks de explosief gegroeide mobiliteit (weg- en luchtvaart met 50-100%, spoor met 30%) niet toegenomen. Dat staat in het Nationaal Milieubeleidsplan 4, ‘Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid’. Het NMP beschrijft de ingrijpende (inter)nationale veranderingen en maatregelen die nodig zijn om de gewenste milieusituatie in 2030 te realiseren. ... lees meer

Liefdadigheid als ondernemingsbeleid

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 12 juni 2001 door Henk van Luijk) Een solide en te goeder naam en faam bekende onderneming met haar hoofdvestiging in een middelgrote stad in Nederland bestaat 75 jaar. De directie wil dit heuglijke feit niet ongemerkt laten voorbijgaan. Zij besluit na ampel beraad om een substantieel bedrag vrij te maken en dit ten goede te laten komen aan de burgers van de stad. En wel in drie gelijke delen: een deel wordt geschonken aan het plaatselijk museum dat oudheden uit stad en omgeving verzamelt. Een deel wordt gebruikt om sportaccommodaties te verbeteren. Het derde deel wordt aangewend ten bate van maatschappelijke doelen, zoals een opleidingsproject voor allochtone jongeren. ... lees meer

Study shows how nonprofits and corporations can collaborate to improve environmental management

A new breed of nonprofit and corporate leader is trading tension and distrust for collaboration to improve corporate environmental practices in significant and lasting ways. A new report, “Partnering for Sustainability: Managing Nonprofit Organization-Corporate Environmental Alliances,” outlines the factors that contribute to the most effective collaborations. The report is based on a study by researchers at the University of North Carolina at Chapel Hill that explored the experience and interactions, both adversarial and collaborative, between environmental nonprofits and corporations, and the factors that determine success. ... lees meer

‘Scoor tegen onrecht’: Start van e-mail actie gericht op FIFA en sportmerken

De Landelijke India Werkgroep (LIW), de FNV en de Schone Kleren Kampagne (SKK) gaan – onder het motto -‘Scoor tegen onrecht’ – op 20 februari van start met een e-mail campagne gericht op de FIFA en de fabrikanten van sportartikelen. De campagne- die 100 dagen voor het begin van het WK Voetbal 2002 in Japan en Korea van start gaat -is gericht op productie van sportartikelen en sportkleding zonder schending van arbeidsrechten en zonder kinderarbeid. ... lees meer

Overheid schept kader voor maatschappelijk ondernemen

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 9 juni 2001) Ontspannen, glunderend, schaterlachend soms zat staatssecretaris Ybema deze week in de Tweede Kamer. Hij krijgt brede steun voor zijn beleid ten aanzien van ethisch ondernemen. Enkele jaren zijn kabinet en Kamer zoekende geweest naar een rol voor de overheid bij het snel oprukkende maatschappelijk verantwoord ondernemen . Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken bepleitte steeds een terughoudende overheid en kreeg steun in een advies van de Sociaal-Economische Raad van eind vorig jaar. De Kamer daarentegen vertoonde dadendrang en wilde regelgeving. ... lees meer

Bijdrage Amnesty International voor het ronde tafelgesprek over MVO

Bijdrage Adri Kemps, directeur Amnesty International, voor het ronde tafelgesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de vaste kamercommissie Economische Zaken d.d. 7 juni 2001. Geachte kamerleden, Amnesty International constateert met waardering en instemming dat bij zowel het bedrijfsleven als de overheid de belangstelling voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de laatste jaren is toegenomen. Sommige bedrijven hebben hieraan konkreet vorm gegeven door hun beleidsvisies en bedrijfsrichtlijnen ten aanzien van mensenrechten te expliciteren en sommigen rapporteren daarover. Het is juist dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid in deze neemt om kaders aan te geven voor de regeringsopstelling richting bedrijfsleven inzake MVO. ... lees meer

Consumentenbond: Meer informatie over product

(Gepubliceerd in het AD van 8 juni 2001). Consumenten moeten kunnen nagaan hoe producten worden gemaakt. Ze zijn dan beter in staat te kiezen voor artikelen die zijn geproduceerd met respect voor het milieu en de mensenrechten. Dat heeft de Consumentenbond gisteren bepleit in een gesprek met Tweede-Kamerleden. Volgens de bond dienen consumenten voldoende informatie te krijgen om verantwoord te kunnen kiezen. Behalve de ingrediënten van een levensmiddel, zou ook de productiewijze ervan openbaar moeten zijn. Kopers moeten naar de rechter of een ombudsman kunnen stappen om openheid te eisen over hoe en waar het product is gemaakt. ... lees meer

Mentos is duurzaam, maar wie weet dat?

(Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 9 juni 2001 door Angela Beckers) De consument die een pepermuntje in zijn mond stopt, heeft de rol snoep niet gekocht omdat het zo’n duurzaam geproduceerd product is. De consument wil een frisse smaak en geen verhaal over wat voor bijdrage het heeft geleverd aan mens en planeet. Een bedrijf als Van Melle – fabrikant van snoepwaren – houdt zich bezig met duurzaam ondernemen en worstelt met de vraag hoe je dat duidelijk maakt aan de markt. En samen met deze fabrikant nog 12 andere ondernemingen, in onder meer de bouw-, afvalverwerking- en voedingsmiddelenindustrie, die verzameld zijn in het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido). ... lees meer