Belangenbehartiger Duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Zoetermeer

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de bouw- en infrasector. Wij verbinden 4.500 ondernemers (van MKB tot grootbedrijf) met elkaar en met belangrijke stakeholders, zoals de lokale, regionale, landelijke en zelfs Europese politiek. We kijken naar wat de toekomst de bouw en infra brengt en hoe onze leden daar slim op in kunnen spelen. Duurzaamheid is een hierbij een belangrijk en veelomvattend thema met impactvolle ontwikkelingen zoals de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.

Wil jij graag meewerken aan de toekomst van duurzaamheid binnen de bouw en infra?

De bouw is nodig voor een duurzamer en klimaatbestendig land. Dit gaat niet vanzelf en is niet vrijblijvend. Dat biedt marktkansen, maar leidt ook tot meer uitdagingen door continue veranderingen in regelgeving en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen binnen een CO2 budget en emissievrij bouwen. In deze functie houd je je o.a. bezig met ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuurinclusieve en klimaatadaptieve bouw. Je richt je op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor ondernemers in de bouw- en infrasector door contacten met de betrokken ministeries, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te onderhouden en te zorgen dat juiste beleidskeuzen worden gemaakt. Daarnaast werk je nauw samen met onze collega’s in Brussel om ontwikkelingen in Europese en nationale wet- en regelgeving al in vroeg stadium te signaleren en actie te ondernemen.

Je maakt je sterk voor een duurzamere bouw- en infrasector en zorgt voor eenduidige plannen en standaarden die klimaat, natuur en biodiversiteit verbeteren. Je bevordert dat plannen zich vertalen naar sectorbrede en gedragen afspraken. Dat doe je door intensief samen te werken met andere stakeholders zoals ministeries, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en collega brancheverenigingen, bijvoorbeeld binnen het Lenteakkoord en het platform klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Vanuit de standplaats Zoetermeer werk je intern nauw samen met bevlogen collega’s die zich Europees/landelijk en/of regionaal richten op duurzaamheidsthema’s of waar duurzaamheid een onderdeel is van hun beleidsterrein zoals woningbouw, mobiliteit en infrastructuur.

Dit vind je leuk om te doen

  • Onderhouden van een netwerk in de Tweede Kamer en op de ministeries
  • Coalities vormen met andere (branche)organisaties en relevante stakeholders
  • Ontwikkelen van lobbystrategie en beleid op het gebied van duurzaamheidsthema’s binnen de bouw- en infrasector
  • Algemeen en Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland voorzien van adviezen over beleid, aanpak, voortgang en resultaten van de inzet op duurzaamheid
  • Inbreng en schakel richting Ministeries

Hier herken jij jezelf in

Je schakelt graag tussen de actualiteit en strategische vergezichten. Dat lukt omdat je geduldig bent en snel kunt schakelen tussen verschillende gesprekspartners. Je maakt de vertaalslag tussen beleid en praktijk. Uiteraard weet je precies welke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen er spelen, je ziet ze vooraf aankomen en beïnvloedt de beleidsprocessen. Duurzaamheid kent veel tegenstrijdige belangen. Je staat stevig in je schoenen onder andere door de door jou meegebrachte ervaring. Je kan zelfstandig werken en voelt je thuis in een team. Om de rol goed in te vullen krijg je veel vrijheid van ons. Je hebt aantoonbare kennis van duurzaamheid in de bouw- en infrasector. Om resultaten te behalen zoek je je netwerk op, klankbord je met leden en houd je ervan om samen te werken, intern en extern. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de bouw- en infrasector en heb je ervaring in een adviserende rol met een sterke belangenbehartigingscomponent op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie/solliciteren: www.bouwendnederland.nl.