Zet bedrijfsethiek op de winst- en verliesrekening

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 18 juni 2001) Thomas Donaldson gaat in op het hoe en waarom van de groei van programma’s voor bedrijfsethiek en onderzoekt of ze al dan niet succes hebben Thomas Donaldson bezet de Mark O. Winkelman-leerstoel aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. In de jaren vijftig was het met programma’s voor bedrijfsethiek net als met kolibries. Je zag ze zelden en als je er een zag leek die te kwetsbaar om te overleven. Intussen hebben deze curiosa hun bestendigheid bewezen: ze bloeien en trekken gestaag van hun historische habitat in Europa en de VS naar Azië, Afrika en Latijns Amerika. De meeste van de vijfhonderd grootste Amerikaanse ondernemingen gaan nu prat op een ethische code, en onder een bredere verzameling Amerikaanse bedrijven is het percentage opgelopen tot 80. Uit een recent onderzoek onder ondernemingen die opgenomen zijn in de FTSE 350 en niet-beursgenoteerde bedrijven van vergelijkbare omvang, uitgevoerd door de London Business School en Accenture, bleek dat 78 procent van de respondenten een gedragscode had, vergeleken met 57 procent drie jaar geleden. ... lees meer

Global environmental and social reporting survey launched

csr network, the international corporate social responsibility specialist, is launching its 2001 Benchmark Survey on “The State of Global Environmental and Social Reporting” in early July. As these issues climb higher up the corporate reputation agenda, the document has been in great demand amongst senior marketing and communication directors. In essence, the survey provides unique insights into the environmental and social reporting practices of the 100 largest firms (G100) in Fortune magazine’s Global 500. ... lees meer

LIW: Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals

Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven die voetballen uit India importeren schenden de nieuwe OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen in Nederland. Het is de eerste klacht waarmee het onlangs herziene NCP wordt geconfronteerd. Regering, werkgevers en vakbonden zien de OESO Richtlijnen als het belangrijkste instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland te bevorderen. Het interdepartementale NCP is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. ... lees meer

Zuivelindustrie presteert meer op milieugebied dan zij zeggen

De Nederlandse zuivelindustrie presteert op milieugebied veel beter dan zij extern communiceert. Op deze sector is het veelgehoorde commentaar dat bedrijven op milieugebied vooral aan windowdressing doen dus niet van toepassing. Dit concludeert Anniek Mauser in een promotieonderzoek naar de milieuprestaties van vijfentwintig zuivelbedrijven in Nederland. Donderdag 28 juni promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift The Greening of Business. ... lees meer

Jorritsma vindt kritiek op NMa onzin

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 21 juni 2001) Er wordt gemord over de NMa. De kartelwaakhond zou ethisch ondernemen in de weg staan. ‘Gewoon niet waar’, zegt minister Jorritsma. Annemarie Jorritsma is zéér voor maatschappelijk verantwoord ondernemen , zegt ze. Maar zij krijgt de indruk dat sommigen deze trend aangrijpen om weer kartels te kunnen vormen. Daar wil de minister van Economische Zaken niet aan. Vermindering van concurrentie leidt tot inefficiënties. Uiteindelijk draait de consument daarvoor op. ... lees meer

Zakendoen met ‘wat warmte’

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 16 juni 2001) Ondernemen zonder ‘een beetje warmte’ kan niet meer, meent Rabo-topman Smits. Ethisch ondernemen moet, met andere woorden. Maar mág het ook van de NMa? ... lees meer

McDonald’s Nederland publiceert eerste maatschappelijk verslag

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 18 juni 2001) Als eerste Nederlands bedrijf presenteerde McDonald’s Nederland vorige week een maatschappelijk verslag. Shell en Unilever gingen het bedrijf voor, maar zoemden vooral in op de internationale activiteiten. Toch lijken de verslagen op elkaar: er staan weinig harde cijfers in ... lees meer

Grote bedrijven negatief in het nieuws

Meer dan één op de drie grote Nederlandse bedrijven heeft in 2001 de media gehaald met laakbaar gedrag. Vooral fraude, overtreding van veiligheidsvoorschriften, handel met voorkennis en prijsafspraken kregen veel aandacht. Bedrijven krijgen veel aandacht in de media. Niet alleen de financiële handel en wandel, maar ook de maatschappelijke prestaties van bedrijven wordt nauwlettend gevolgd. ... lees meer

Expertmeeting rol van bedrijfscultuur voor duurzaam ondernemen

Op 18 december organiseerde VROM Forum een expertmeeting over de rol van cultuur en levensbeschouwing met betrekking tot het proces van duurzame ontwikkeling/duurzaam ondernemen. Forum is een zelfstandige directie binnen het ministerie van VROM. Forum onderÃ??steunt de ambtelijke en politieke top van het departement met gevraagde én ongevraagde strategische adviezen. Het was een zeer open discussie met de sprekers Wijffels (voorzitter SER), van der Vlist (DG Milieubeheer, Ministerie van VROM) en Burgmans (CEO Unilever) met de circa 40 aanwezige ‘experts’. ... lees meer