“Het gaat te ver om nu al om wetgeving te roepen. In december 2008 is een overeenkomst Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gesloten in de SER. MVO is een voortdurend proces. Alle ondernemers moeten MVO integreren in hun bedrijfsvoering. De kopgroep moet vooruitstrevend blijven, de rest moet de kans krijgen in te lopen op mvo- gebied”, stelt Linda Herkemij van de RND.

Het is aan overheden om met elkaar afspraken te maken over de naleving van internationale normen. Het bedrijfsleven neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Zo nemen zij niet alleen eisen over arbeidsomstandigheden in hun leveranciersvoorwaarden op, maar geven zij ook workshops en trainingen over hoe de leveranciers kunnen voldoen aan hun criteria. Ook worden veel initiatieven ontplooid op milieugebied.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een overkoepelende werkgeversorganisatie. De bij de RND – via de brancheverenigingen – aangesloten detailhandelsondernemingen vertegenwoordigen ruim 20.000 vestigingen, 300.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 40 miljard. De RND behartigt de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden.