De MVO Award ging naar Fishes. ~Een onderneming met een enorme maatschappelijke relevantie”, aldus Herwin van den Berg â€~Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van een wereldwijd probleem, namelijk de visstand. En dit wordt in de toekomst alleen maar relevanter door de toenemende visconsumptie. De jury heeft bewondering voor de wijze waarop Fishes MSC gecertificeerde vis toegankelijk maakt. Ze beperken zich niet alleen tot wholesale maar hebben ook winkels en een restaurant.’