Groene groei. De (on)zin van economische groei

Auteur(s): Barbara Baarsma
Publicatie: juni 2022
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. Maar hoe reëel is dat?

Als we willen dat toekomstige generaties kunnen leven op hetzelfde welvaartsniveau als wij, dan hebben we een economische groei van zo’n 3 procent per jaar nodig. Waarom? Onder andere om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de herverdeling van rijk naar arm te betalen.

Zolang we zaken als onderwijs, zorg en rechtspraak uit collectieve middelen betalen, is economische groei nodig.

Maar hoe creëren we groei als we niet alleen kijken naar financiële welvaart, maar breder? Hoe creëren we groei binnen ecologische grenzen en bieden we gelijke kansen aan iedereen?

Baarsma geeft antwoord op de vraag wanneer economische groei zinvol dan wel onzinnig is. Ook laat ze zien hoe zinvolle economische groei eruit kan zien en welke veranderingen daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld in het belastingstelsel en klimaatbeleid maar ook de manier waarop we groei definiëren.