Biologische productie is soms minder duurzaam dan gangbaar

Delen van de biologische landbouw belasten het milieu zwaarder dan gangbare landbouw en dragen soms meer bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dat geldt onder andere voor de productie van biologische melk, pluimveevlees en tomaten. Die conclusie trekken wetenschappers van de Manchester Business School in het Verenigd Koninkrijk in een studie die zij in opdracht van het Britse ministerie van Landbouw DEFRA hebben uitgevoerd. ... lees meer

Dr. Jon Lovett benoemd tot hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in Noord-Zuid-perspectief

De Universiteit Twente heeft dr. Jon C. Lovett per 1 januari 2007 benoemd tot hoogleraar ‘Sustainable Development in a North South Perspective’. Lovett is benoemd bij de faculteit Management en Bestuur. Binnen het Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) richt zijn onderzoek zich op milieubeleid en andere beleidsterreinen die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling. ... lees meer

5e LUSTRUM-editie Leergang Verantwoord Ondernemen

Met zijn indringende film ‘An Inconvenient Truth’ rond de klimaatproblematiek wist Al Gore al velen wakker te schudden. Ook over de sociale en economische impact van bedrijven is veel te doen, bijvoorbeeld in discussies rond transparantie en ketenverantwoordelijkheid. Business As Usual is niet langer een optie voor bedrijven die continuïteit nastreven en blijvend willen renderen en floreren. Ook het Nederlandse bedrijfsleven dringt inmiddels bij de regering aan op een duurzamer beleid. Meer en meer bedrijven ontdekken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen van cruciaal belang is voor iedere onderneming die haar omgeving en toekomst serieus wil nemen. Alleen pro-actieve, lerende organisaties weten problemen en beperkingen om te zetten in nieuwe kansen en mogelijkheden. ... lees meer

Nieuw onderzoeksplatform voor duurzaam ondernemen & beleggen van start

Met de lancering van de website www.corporate-engagement.com vandaag, is onderzoeksplatform ECCE (European Centre for Corporate Engagement) formeel van start gegaan. ECCE wil zich ontwikkelen tot de internationale bron voor praktische en waardetoevoegende kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en beleggen. Voor de wetenschap, maar met name ook voor de financiële praktijk. ECCE opereert vanuit de gedachte dat financiële prikkels noodzakelijk zijn om de markt te overtuigen van het belang van duurzaam ondernemen en beleggen. Door middel van onderzoek wil ECCE voor (institutionele) beleggers de obstakels wegnemen voor het invoeren van een duurzame beleggingsstrategie. ECCE wil nadrukkelijk ook nieuwe instrumenten ontwikkelen. ... lees meer

De Baak wint originaliteitprijs Duurzame Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begin juni heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 40 opleiders uitgenodigd om na te denken hoe duurzame ontwikkeling in de trainingen verwerkt zou kunnen worden. In de bijeenkomst kwam naar voren hoe moeilijk het is om duurzame ontwikkeling te beschrijven en hoe weinig opleiders hier al bewust mee bezig zijn. De Baak was uitgenodigd in de personen Dodo van der Straaten, Rutger Slump en René Dagevos ... lees meer

Proefschrift: ‘Dreigen met een milieu-campagne kan al effectief zijn’

Pim Heijnen stelde wiskundige modellen op die strategische interacties bij milieu-economische problemen weerspiegelen. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten van Greenpeace. Heijnen maakt onderscheid tussen het aan het licht brengen van nieuwe, nog voor de consument onbekende misstanden, en situaties die al bekend zijn bij de consument, maar waarvan de ernst wordt onderschat. ... lees meer

Overleg in achterkamertjes is cruciaal voor goed bestuur op gebied van duurzaamheid

Informele netwerken van bestuurders en beleidsmakers worden vaak beschouwd als achterkamertjespolitiek. Toch zijn deze netwerken onmisbaar voor een innovatieve aanpak van ingewikkelde maatschappelijke problemen. Sibout Nooteboom onderzocht de totstandkoming van beleid over duurzaamheid en energie. Hij ontdekte dat informele netwerken goed zijn voor bestuurlijke slagvaardigheid, en uiteindelijk juist leiden tot een transparanter en minder verkokerd beleid. Op donderdag 30 november 2006 promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Adaptive networks. The governance for sustainable networks. ... lees meer