De drie Zeeuwse industriële koplopers, Dow, Yara en Zeeland Refinery, willen samen met het havenbedrijf North Sea Port, de provincie Zeeland en het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2030 als regio 5,6 Mton CO2 reduceren. De komende vijf jaar willen de koplopers al snelheid maken op weg naar een reductie van 3,9 Mton CO2 in Zeeland. Deze ambitieuze doelstellingen en concrete plannen staan in een brief aan de informateur voor het nieuw te vormen kabinet. De partners roepen het nieuwe kabinet op tot ondersteuning en maatwerk bij de inzet van Nederlandse en Europese fondsen en de ambitie voor waterstof en aanlanding van windenergie.

Grote speler

Het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port waar het Zeeuwse industriecluster is gevestigd, is met een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en in totaal 100.000 werknemers een grote speler in de energietransitie. Voor de regio is verduurzaming prioritair want de CO2-uitstoot is met ruim 22 Mton per jaar groot, gelijk verdeeld aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens van het havengebied . Dit moet naar nul in 2050. Om snelheid te maken zijn de koplopers Dow, Yara en Zeeland Refinery van plan al over vijf jaar een reductie van 3,9 Mton CO2 te realiseren.

Concrete plannen in havengebied North Sea Port

Het industriële cluster wil verduurzaming bereiken door efficiënter om te gaan met energie en door in te zetten op waterstof en de afvang en opslag van CO2, oftewel Carbon Capture and Storage (CCS).
De Zeeuwse koplopers presenteren aan een nieuw kabinet concrete plannen. Naast waterstof en verdergaande elektrificatie is CO2-afvang en -opslag en de bijbehorende infrastructuur de belangrijkste pijler voor het havengebied om de versnelling naar CO2-neutraliteit te behalen. In de brief gaat het cluster in op de voorwaarden die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.

Ambitie en steun

Zeeland vraagt het nieuwe kabinet daarom steun en maatwerk bij de inzet van geld uit Nederlandse en Europese fondsen en financiële instrumenten, om deze ambitie te ondersteunen. Daarnaast vraagt de coalitie aandacht voor de ontwikkeling van een waterstofleiding in de regio, meer aanlanding van windenergie, en een zwaardere elektriciteitskabel voor het transport van groene stroom. Deze groene stroom kan gebruikt worden voor de elektrificatie van de bedrijven en de productie van duurzame waterstof in Zeeland. Het havengebied van North Sea Port is nu al het grootste waterstofcluster van Nederland. Daarnaast roept het cluster op om ook de grensoverschrijdende kansen te benutten.

Urgentie investeren in verduurzaming

De Zeeuwse coalitie benadrukt de urgentie om te verduurzamen en te investeren in de regio. Volgens de coalitie zijn de gepresenteerde plannen concreet en schaalbaar. Bovendien hebben ze een grensoverschrijdende dimensie en bieden de plannen dus kansen voor samenwerking met België en Vlaanderen op het gebied van verduurzaming. Tenslotte hoopt de coalitie dat deze ambities ertoe leiden dat meer nieuwe duurzame bedrijven zich in de regio gaan vestigen