De zes groene netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), zijn 50 bouwstenen overeengekomen voor een duurzaam en groen regeerakkoord. Het plan biedt voorstellen op het gebied van onder andere energie, landbouw, wonen en economie.

Het DoPP vindt dat voor klimaat, biodiversiteit en groen economisch herstel iedere maand telt, ook voor het benutten van kansen. De groene netwerken van de politieke partijen laten met hun voorstel voor het regeerakkoord zien dat de verduurzaming van Nederland niet de vertragende factor hoeft te zijn bij de kabinetsformatie. Daarbij wil het DoPP hiermee het signaal afgeven dat je een brede ambitieuze coalitie op het gebied van duurzaamheid kunt bereiken.

Het stuk biedt vijftig bouwstenen op het gebied van klimaat en energie, landbouw, biodiversiteit en voedsel, ruimtelijke ordening wonen en mobiliteit, en economie en financiën. Voor de food- en agribusiness ligt het accent vooral op de omslag naar een duurzame landbouw, onder andere door de eiwittransitie, precisielandbouw en veredeling. Innovatieve ondernemers moeten volgens plan worden geholpen bij het opschalen van de productie.

Gezond eten moet worden gestimuleerd door daar in het onderwijs aandacht aan te schenken en gezond voedsel zoals groente en fruit goedkoper te maken, terwijl suiker en sterk bewerkt voedsel duurder moeten worden. “We rekenen de kosten van negatieve milieueffecten mee in de prijs van voedsel. Dit stimuleert innovatie en ‘de vervuiler betaalt’”.