Klimaatverandering biedt kansen voor innovatie

Afgelopen week is de brochure De staat van het klimaat aangeboden aan minister-president Balkenende. Tijdens deze presentatie stelde professor Pier Vellinga van de Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam dat ook in de chemische industrie inmiddels het besef is doorgedrongen dat de klimaatverandering een feit is. “Dat was een paar jaar geleden nog niet het geval. Toen probeerde de branche het probleem te bagatelliseren, onder meer door een bekende klimaatscepticus op de jaarvergadering uit te nodigen.” ... lees meer

UNDP en Fortis kondigen eerste projectafspraken aan voor MDG Carbon Facility

Het United Nations Development Programme (UNDP) en de Nederlands-Belgische bankverzekeraar Fortis hebben vandaag de eerste projectafspraken rond de nieuwe MDG Carbon Facility aangekondigd. Dit gezamenlijkinitiatief steunt ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op het terugdringen van broeikasgassen door middel van de CO2 -emissierechtenhandel waarin het Kyoto-protocol voorziet. ... lees meer

ING Groep koploper bij terugdringen CO2

ING heeft maatregelen getroffen die goed zijn voor het milieu én geld besparen. Bij de meeste grote bedrijven uit de AEX gaat de economische groei ten koste van het milieu. Financiële dienstverlener ING met wereldwijd 120.000 werknemers daarentegen heeft een reductie van CO2 van 9 procent bereikt. Onder meer door groene stroom in te kopen en het aantal zakenreizen terug te dringen. ... lees meer

Installatiebranche: 18Mton CO2 reductie in 2020

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel heeft vandaag haar ambities ten aanzien van een duurzaam energiebeleid bekend gemaakt aan Minister van der Hoeven (EZ) met het visiedocument “Goede raad is duurzaam”. Met dit visiedocument en de verdere praktische uitwerking ervan, verwacht UNETO-VNI een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen die door het huidige Kabinet voor 2020 zijn gesteld. ... lees meer

Carbon Disclosure Project, The World’s Largest Investor Coalition Seeks Further Disclosure on Climate Change and Shareholder Value

The Carbon Disclosure Project (CDP) a collaboration of 385 institutional investors, with assets under management of $57 trillion, has issued its 2008 information request to the world’s largest corporations. This asks companies to measure and disclose their greenhouse gas emissions and report on their strategy for dealing with risks and opportunities associated with climate change. ... lees meer

Het CO2-tijdperk

CO2-neutraal: dat begrip zal ons economische en privéleven de komende decennia beïnvloeden. Iedereen in Nederland veroorzaakt CO2-uitstoot door bijvoorbeeld verwarming, douchen, het gebruik van elektriciteit en woon-werkverkeer. Een gemiddeld gezin veroorzaakt jaarlijks een CO2-uitstoot van negen ton, 9000 kg. Om dit te compenseren moeten circa 450 bomen één jaar groeien. ... lees meer