UNETO-VNI tekent convenant ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’

Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI heeft op 26 juni samen met vertegenwoordigers van acht andere organisaties vanuit de wetenschap, het onderwijs en de installatietechniek de intentieverklaring ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’ ondertekend. Met de krachtenbundeling roepen de organisaties, waaronder Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Stichting KIEN en TU/e de overheid en het bedrijfsleven op […] ... lees meer

Groundbreaking Analysis Reveals Route for Businesses to Uncover Billions in Hidden Profits from Climate Change Action

Smart companies innovate their way through business challenges. A new analysis shows they can also innovate to solve a global challenge – and profit along the way. The 3% Solution: Driving Profits Through Carbon Reduction, released today by World Wildlife Fund (WWF) and CDP, provides a groundbreaking assessment of how companies can reap big profits […] ... lees meer

Major climate threat to global supply chains

Seventy percent of companies believe that climate change has the potential to affect their revenue significantly, a risk which is intensified by a chasm between the sustainable business practices of multinational corporations and their suppliers, according to research published today by the Carbon Disclosure Project (CDP) and Accenture. ... lees meer

Niet alle risico’s klimaatverandering afgedekt

Nederland is mogelijk onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Het Deltaprogramma beschermt ons land tegen het risico van overstromingen, maar voor andere klimaatrisico’s – bijvoorbeeld voor de volksgezondheid, de natuur en de energievoorziening – heeft het Rijk geen of maar beperkt beleid, en ontbreekt coördinatie. Tijdig maatregelen nemen om die risico’s te verkleinen is van belang om hoge kosten in de toekomst te voorkomen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid’, dat op 15 november 2012 is gepubliceerd. ... lees meer

CO2-Prestatieladder spoor voorbeeld voor andere sectoren

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk voor de spoorsector ontwikkeld, maar ook andere bedrijven raakten de afgelopen jaren geïnteresseerd. Het meetinstrument voor CO2-bewust handelen heeft inmiddels een flinke professionaliseringsslag gemaakt, stelt projectleider Gijs Termeer. Deze zomer wordt versie 2.1 van de CO2-Prestatieladder in gebruik genomen. ... lees meer

CO2-label beperkt van invloed op voedselkeuzegedrag consument

Is een CO2-label – de aanduiding hoeveel CO2-uitstoot met een product gemoeid is – voor voedingsmiddelen van invloed op de houding en het aankoopgedrag van de consument? Het effect is gering, maar aanvullende informatie kan de zeggingskracht van het label effectiever maken. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre) naar het effect van diverse CO2-labels in de omgeving van een bedrijfsrestaurant. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ... lees meer