Dijksma: carbon pricing sleutel tot terugdringen van CO2-uitstoot

Een mondiale prijs voor de uitstoot van koolstofdioxide is essentieel voor het behalen van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Carbon pricing zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt, en maakt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. Een wereldwijde coalitie onder leiding van de Wereldbank kan hierbij een belangrijke rol spelen, door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen. […] ... lees meer

SKAO publiceert Handreiking Aanbesteden Versie 3.0

SKAO heeft de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 gepubliceerd met daarin het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten. De Handreiking richt zich op aanbestedende diensten (publieke opdrachtgevers) die aandacht willen geven aan duurzaam inkopen en overwegen het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder toe te passen in aanbestedingen onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De beschreven methodiek kan ook door […] ... lees meer

Greenlease Dashboard helpt ‘split incentive’ op te lossen

Het Greenlease Dashboard geeft vastgoedeigenaren en huurders inzicht in de impact van diverse duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande kantoorpanden en de terugverdientijd van de investering. Een handige tool bij de zoektocht naar een optimale energieprestatie. Zowel huurders als verhuurders zijn gebaat bij verduurzaming. Een duurzaam pand biedt meer comfort voor de gebruikers, is makkelijker te verhuren en zal […] ... lees meer

Energiebeheersprogramma’s in bedrijven deels effectief

Programma’s voor energie- en broeikasgasbeheersing in Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van nationale energie- en klimaatdoelstellingen. Uitvoering van deze programma’s zorgt gemiddeld voor 0,3 tot 1 procent per jaar extra energiebesparing of verminderde CO2-uitstoot bij bedrijven. Rietbergen onderzocht de resultaten en impacts van energie- en broeikasgasbeheersprogramma’s in grote bedrijven als Arcadis, […] ... lees meer

Companies blind to climate risks in half their suplly chains

Following the historic international deal agreed at the UN climate conference, COP21, and the news from Davos that climate change is the world’s most impactful risk1, major companies such as Royal Philips, Endesa, Pirelli, Nokia, BMW are establishing the extent to which impending climate regulation will impact their business. However, half their key suppliers fail to respond to requests for […] ... lees meer

Nederlandse Klimaatcoalitie verwelkomt 500ste deelnemer

Op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland op 21 januari 2016 hebben nieuwe bedrijven en organisaties zich aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Met familiebedrijf  Roelofs, specialist in infrastructurele projecten, komt de teller op vijfhonderd deelnemers te staan. Deelnemers aan de Klimaatcoalitie zetten zich in voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering.     Een groot aantal van de deelnemers van […] ... lees meer

Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland.  De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit  het Energieakkoord om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken,  inmiddels definitief ingeslagen. Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord […] ... lees meer

COP21 has large impact on the procurement strategies of companies

Following the United Nations Climate Change Conference (COP 21), Procurement departments are anticipating the impact of the Paris Climate Agreement on their strategies. This is the result of a Trending in Procurement survey carried out by Ivalua among  European procurement professionals on the occasion of the COP 21 held in Paris from 30th November to 11th […] ... lees meer

Thema energie staat hoog op de boardroomagenda

Het onderwerp energie staat hoog op de boardroomagenda, met als thema’s duurzaamheid, kostenbeheersing en innovatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat Management Scope en Nuon uitvoerden onder Nederlandse ceo’s. Bij twee op de drie bedrijven staat energie inmiddels op de agenda van de board. De verwachting is dat dat de komende jaren niet zal veranderen. […] ... lees meer

Ondernemersorganisatie blij met bereikbaarheid doelen Energieakkoord

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat alle doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik zijn na het nemen van extra maatregelen. Deze hebben vooral betrekking op energiebesparing. Volgens de Ondernemingsorganisaties werpt de ‘constructieve’ samenwerking van alle deelnemers aan het akkoord zijn vruchten af. ‘Draagvlak zorgt voor daadkracht.’ Intensivering Een aantal maatregelen voor energiebesparing wordt geïntensiveerd, […] ... lees meer

Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen. Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren. […] ... lees meer

114 Companies Commit to Set Ambitious Science-Based Emissions Reduction Targets, Surpassing Goal

The Science Based Targets initiative announced today that 114 companies have now committed to set emissions reduction targets in line with what scientists say is necessary to keep global warming below the dangerous threshold of 2 degrees Celsius. The announcement was made at the LPAA Business focus event hosted by Caring for Climate at COP21 […] ... lees meer