Nutreco versus Milieudefensie

(Gepubliceerd in het NRC van 20 augustus 2002). Milieudefensie heeft tot woede van Nutreco, de grootste zalmkweker ter wereld, vandaag een klacht ingediend bij het ministerie van Economische Zaken over de zalmkweek van het bedrijf in Chili. Volgens de milieuorganisatie lapt het bedrijf in Chili de (vrijwillige) OESO-richtlijnen voor multinationals aan zijn laars. ... lees meer

NutrecoÃ??s reactie op aanval MilieuDefensie

Onderstaande brief is door Nutreco aan de leden van Milieudefensie verstuurd als reactie op de uitlatingen van Milieudefensie over Nutreco. Nutreco heeft ook een statement gemaakt ten aanzien van de aantijgingen in een deze week uitgekomen rapport van Friends of the Earth. Zie daarvoor de website van Nutreco (latest news sectie). ... lees meer

Fortune 1000 CEOs May Be Thinking About CSR More But Are Reluctant To Open Their Wallets

Global warming, the status of world communities, even support of terrorism can be affected by major corporations being attuned to issues of corporate social responsibility, but few companies are devoting more money or resources to the issue, according to a recent survey of Fortune 1000 CEOs. The survey of 264 Fortune 1000 CEOs, conducted by Jericho Communications, a public relations agency that works with many of the world’s top brands, found that 36 percent of respondents said their company is more conscious of corporate social responsibility since September 11, 2001. Despite this raised consciousness, however, only 12 percent of respondents said they are allocating more resources to CSR issues, while 9 percent said they are spending more money on CSR. ... lees meer

New BSR-report: “Designing a CSR structure”

As companies get more sophisticated about corporate social responsibility, they are forging new ground in their efforts to establish effective CSR structures that support their efforts. There is growing demand for information, company examples and advice about what works and what doesn’t in setting up a CSR structure. Board members, executive management and staff at all levels are interested in knowing more about the process of deciding what CSR structure is right for their companies and in looking at specific issues such as buy-in, alignment, staffing, outside expertise and resource allocation. BSR’s new report, Designing a CSR Structure, walks through the steps necessary for a company to consider and set up an internal management system aimed at integrating CSR into the entire company’s organization and culture. ... lees meer

Verantwoord ondernemen op zijn Europees

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 20 augustus 2002). Een jaar geleden publiceerde de Europese Commissie een Green Paper over ‘Een Europees raamwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘. Het document werd op ruime schaal verspreid, want commentaar was welkom, zo meldden de opstellers monter. Dat commentaar bleef dan ook niet uit. De Commissie kreeg meer dan tweehonderdvijftig reacties, vooral zuinig van aard, voor de helft van ondernemerszijde. Verder waren vakbonden ruim vertegenwoordigd, naast belangengroeperingen en NGO’s, consumenten, Europese instellingen, en zelfs regeringen. Onlangs kwam de Commissie met haar antwoord, een Communication of White Paper deze keer, vijfentwintig bladzijden beleidsvoornemens, onder de titel: ‘Corporate Social Responsibility: new Commission strategy to promote business contribution to Sustainable Development’. Zijn we verder gekomen? ... lees meer

Eigentijds ondernemen: het opportunisme voorbij

(Gepubliceerd in Filosofie Magazine). Van oudsher is ondernemen in de ogen van veel filosofen een zelfzuchtige bezigheid. In hun ogen wordt een ondernemer gedreven door hebzucht en opportunisme. Nog altijd is het beeld van ondernemingen als kille geldmachines wijdverspreid. Een karikatuur, die steeds minder met de werkelijkheid van doen heeft. Zelfs zogeheten Angelsaksische ondernemingen voldoen niet meer aan dit beeld. “Mensen worden egoïstisch en materialistisch”, citeert Filosofie Magazine van juni 2001 het boek ‘The Invidualized Society’ van de Pools-Engelse socioloog Zygmunt Bauman. Volgens hem is egoïsme en materialisme de enige ‘rationele reactie’ op de toenemende macht van ‘het kapitaal’, ‘de globalisering’ en de ‘markt’ die het voor het zeggen heeft. En wie met geld zaait, oogst een samenleving met calculerende burgers: naarmate de ondernemingen succesvoller zijn, hoe verder de ‘economische normen en waarden’ om zich heen grijpen. Het beeld van de ondernemer als egoïst, gedreven door eigenbelang en geldelijk gewin, gaat zeker terug tot het begin van de Industriële Revolutie. Het komt voor in de denkbeelden van de grondlegger van de klassieke economie, Adam Smith en duikt op in het werk van latere liberale economen annex filosofen zoals de utilitarist Jeremy Bentham en keert terug bij diverse schrijvers van recentere datum. ... lees meer

Financial Securities are managed more professionally than natural diversity (Biodiversity)

-Human activities are causing between 10,000 and 40,000 species to become extinct each year” according to Richard Leakey a world-renowned conservationist. -At that rate we are probably approaching a point similar to mass extinction. [.] Such rapid catastrophic losses to biodiversity have happened before, and these catastrophes have always had far reaching consequences for the surviving species.” Although the loss of biodiversity is considered a key environmental problem it is managed based on theories and methods that have been considered outdated in the financial markets for more than 50 years. The results are flawed decisions and misevaluations. This is one of the findings of the report “Managing Biodiversity Correctly- published by Gerling Group (Cologne) and the Center for Sustainability Management (CSM) e.V. (Lueneburg). If the practical skills and tools of financial services and insurances were considered more biodiversity could be saved. ... lees meer

VNO-NCW: ‘VN-top duurzame ontwikkeling moet praktische afspraken opleveren’

Om een duurzame ontwikkeling van de wereldeconomie te bevorderen, moeten overheden en bedrijfsleven meer samenwerken naar Nederlands voorbeeld en tot praktische afspraken komen. “De overheid kan het karwei van duurzaamheid niet alleen klaren.”, zegt Jan van den Broek, secretaris Milieuzaken van VNO-NCW, in een voorbeschouwing op de VN-top over duurzame ontwikkeling die maandag 26 augustus in Johannesburg begint. ... lees meer

FoEI: spotlight on corporates reveals need for global rules

Some corporations continue to abuse the rights of people, destroy the livelihoods of communities, and pollute water and forest resources for future generations, according to a new report by Friends of the Earth International has been published. The report graphically illustrates the need for governments to agree to introduce tighter rules for multinationals at the Earth Summit in Johannesburg. Launched as world leaders prepare for the Earth Summit in Johannesburg later this month [1], Clashes with Corporate Giants reveals how even some of the top international companies who claim to be developing sustainable policies, are still causing major damage to the planet. ... lees meer

Joop Wijn beantwoord kamervragen MVO

De nieuwe staatsecretaris van EZ, Joop Wijn, heeft ook de MVO portefeuille van zijn voorganger Ybema overgenomen. Hij heeft nu de vragen door Kamerlid Koenders (PvdA) over MVO beantwoord. Zie de vragen en antwoorden hieronder. ... lees meer

Randstad Belgium verkrijgt als eerste Belgisch bedrijf het ethisch certificaat SA 8000

SGS International Certification Services heeft voor het eerst het ethisch certificaat SA 8000 (Social Accountability) uitgereikt aan een Belgische onderneming. Randstad, marktleider op het vlak van uitzendarbeid en vijfde grootste werkgever van het land, beschouwt dit certificaat als een logisch gevolg van de manier waarop de onderneming zich sinds haar oprichting in 1965 gepositioneerd heeft in de Belgische maatschappij. Een bedrijfsfilosofie en -waarden die sterk verankerd zijn, zowel in haar strategie als in de dagelijkse operationele werking maken dat Randstad al van bij haar ontstaan de fundamenten heeft gelegd voor haar ethisch engagement. De SA 8000-normen zijn niet alleen een internationale referentie maar ook een belangrijk instrument voor het constant vergelijken, verbeteren en ontwikkelen van de manier waarop Randstad haar ethisch ondernemerschap invult. ... lees meer

August 2002 Update of GRI

August 2002 update of the Global Reporting Initiative (GRI). * GRI at the Johannesburg World Summit on Sustainable Development * Sustainability Reporting Events Held in Hong Kong, Malaysia, and Australia * Guidelines Revisions Near Conclusion * GRI Welcomes EU Proposals on CSR * Relocation of Secretariat to Amsterdam * More Organisations Release Sustainability Reports ... lees meer