Duurzame innovatie. Organisatie en de dynamiek van kenniscreatie.

Auteur(s): René Jorna, Jo van Engelen en Henk Hadders
Publicatie: september 2003
Prijs: € 47,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om de duurzaamheid van hun producten, diensten en de processen daaromheen te vergroten. Zij zijn daarbij aangewezen op innovatie als middel om de noodzakelijke vernieuwingen te kunnen doorvoeren en zo een meer milieu-, waarde- en mensgerichte organisatie te creëren. Duurzaam innoveren is zodoende meer dan het zoeken naar milieuvriendelijke vernieuwing: het stelt de mens centraal, en daarmee zijn kennis en techno­logie en de manier waarop deze zijn georganiseerd en ingericht.
Om die reden staan in dit boek drie begrippen centraal: duurzaamheid, innovatie én kennis. Kennis speelt een sleutelrol in innoveren (kenniscreatie) en in ontwerpen en organiseren (kennismanagement). Dit inzicht keert terug in de naam van het NIDO-programma ‘Kenniscreatie voor duurzame innovatie’, dat ten grondslag ligt aan de inhoud van dit boek.
In Duurzame innovatie komen enkele theoretische kwesties aan bod: wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid, hoe werkt innovatie precies en welke rol speelt kennis daarbij? Op basis hiervan behandelen de auteurs een aantal instrumenten en modellen waarmee de opgedane inzichten in praktijk kunnen worden gebracht.
De toepassing hiervan staat centraal in de bespreking van dertien bedrijfsprojecten rond het thema duurzame innovatie. Tenslotte worden de resultaten van deze projecten geëvalueerd en worden lijnen voor de toekomst uitgezet.
De combinatie van theorie en praktijk, de rijkdom aan inzichten en de actuele thematiek maken dit boek onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, duurzaamheid en innovatie.

René Jorna en Jo van Engelen zijn programmaleiders geweest van het NIDO-programma ‘Kenniscreatie voor duurzame innovatie’ en zijn beiden hoogleraar aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversi­teit Groningen. Jo van Engelen is tevens lid van de hoofddirectie van de ANWB. Henk Hadders is voormalig lid van de Raad van Bestuur van GGZ Drenthe en was in die functie actief betrokken bij regionale en landelijke innovatieprojecten op het gebied van zorgvernieuwing, kennis­transfer en ICT-ondersteuning