De innovatiemonitor. Het versnellen van baanbrekende innovaties

Auteur(s): Marko Hekkert en Marjan Ossebaard
Publicatie: maart 2010
Prijs: € 27,–
Taal: Nederlands

De huidige manier van produceren en consumeren loopt tegen zijn eigen grenzen aan. Via de media worden we dagelijks geconfronteerd met de effecten van ons economisch systeem, zoals uitputting van fossiele brandstoffen, ontbossing, erosie, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering.

Er lijkt echter steeds meer consensus te ontstaan over het feit dat het roer om moet. Waar duurzame ontwikkeling een aantal jaar geleden alleen in de belangstelling stond van een kleine linkse minderheid in de samenleving, is het vandaag de dag leidend in vele politieke en economische processen. We zullen het huidige pad van produceren en consumeren moeten verlaten en moeten zoeken
naar nieuwe duurzame alternatieven.

Dit vraagt om baanbrekende innovaties: nieuwe producten en diensten die sterk afwijken van de producten en diensten zoals we die nu op grote schaal gebruiken. Elektrische auto’s, huizen die energieneutraal zijn en duurzaam opgewekte energie zijn voorbeelden. Ondanks de stijgende belangstelling voor duurzame ontwikkeling blijken zulke baanbrekende innovaties moeilijk door te breken.

Dit boek is het resultaat van vele jaren wetenschappelijk onderzoek en behandelt de vraag waarom baanbrekende innovaties zo moeizaam doorbreken. Tevens wordt een wetenschappelijke theorie gepresenteerd die ingezet kan worden om baanbrekende innovatieprocessen te versnellen. Het boek sluit af met concrete aanbevelingen voor mensen die baanbrekende innovatieprocessen willen versnellen.

De voorbeelden zijn gebaseerd op baanbrekende energie-innovaties, maar de theorie en aanbevelingen zijn ook geschikt voor het versnellen van baanbrekende innovaties in andere sectoren, zoals de zorg, landbouw en watersector.

Het boek is niet meer leverbaar.