De behandelde onderwerpen: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 19 mei 2009 inzake toezending van de brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (26485, nr. 69); de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 april 2009 over aanbieding van het rapport “De Wet openbaarheid productie en ketens (WOK) – Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies” (26485, nr.67); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 6 mei 2009 met de kabinetsvisie non-trade concerns en handelsbeleid (26485, nr. 68); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 30 juni 2009 inzake het onderzoek naar aansprakelijkheid van moederbedrijven voor gedragingen in het buitenland (26485, nr. 70); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2009 over de uitvoering van de motie-Voordewind (31263, nr. 16) en de motie-Ortega-Martijn (31700 XIII, nr. 38) over uitsluiting van kinderarbeid (31263, nr. 37); de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2009 met het fiche Mededeling inzake de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma’s om duurzaamheid te waarborgen (22112, nr. 880); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 16 september 2009 over de nieuwe opzet Transparatiebenchmark (26485, nr. 71); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 5 oktober 2009 met het antwoord op vragen van lid Van der Vlies gesteld tijdens het AO over mvo op 4 maart 2009 inzake de ICT in relatie tot de financiële sector (26485, nr.72); de brief van de SER d.d. 21 oktober 2009 bij de aanbieding van het rapport “Waarde winnen, ook in de keten”; eerste voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (2009Z19389); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 november 2009 met een reactie op het SER-rapport “Waarde winnen, ook in de keten” (26485, nr. 75); de brief van de minister van Financiën d.d. 21 oktober 2009 met een afschrift van brief van de Royal Bank of Scotland (RBS) inzake het mvo-beleid (30196, nr.83); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 november 2009 met betrekking tot informatie over de vaststelling van de herziene richtlijn 400 door de Raad voor de Jaarverslaggeving (26485, nr. 73); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 november 2009 inzake de zevende Ministeriële WTO Conferentie te Genève (25074, nr. 165).