Sinds het verschijnen van de kabinetsvisie MVO heeft het kabinet hard gewerkt om invulling te geven aan de ambities voor MVO. Met deze brief wil ik u informeren over de acties die het kabinet heeft ondernomen, zoals toegezegd tijdens het AO MVO van 25 november 2009. Over het onderwerp maatschappelijke jaarverslaggeving ontvangt u separaat een brief.