1
Op welke manier gaat u aan de slag met de aan u overhandigde handleiding Ã??Sustainable RemunerationÃ???
2
Neemt u verantwoordelijkheid voor brede toepassing van de handleiding Ã??Sustainable RemunerationÃ??, die aanzet tot koppeling van duurzaamheidprestaties aan bonussen bij beursgenoteerde ondernemingen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
3
Bent u van mening dat het advies vanuit de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) prima van toepassing kan zijn op staatsdeelnemingen?
4
Bent u bereid bij staatsdeelnemingen af te dwingen dat in lijn met de handleiding minstens een derde van de variabele beloningen is gebaseerd op duurzame criteria en dat minstens 60% van de bonus gebaseerd is op de realisatie van
langetermijndoelstellingen? Zo nee, waarom niet?
5
Welke rol speelt de ecologische voetafdruk in de verantwoording van beursgenoteerde ondernemingen? Bent u bereid te bevorderen dat ondernemingen de ecologische voetafdruk in hun verantwoording opnemen?