Tegenvallende resultaten energiebesparing industrie

Circa 1.000 ondernemingen die energieconvenanten met het Rijk hebben afgesloten hebben in 2012 12,4 Petajoule meer bespaard ten opzichte van 2011. Dit komt overeen met het verbruik van 190.000 huishoudens. De ondernemingen zijn samen goed voor ruim 80 procent van het industriële energiegebruik. Het Rijk presenteert dit resultaat in de vandaag gepubliceerde resultatenbrochure 2012. Deze publicatie beschrijft de resultaten […] ... lees meer

Heineken neemt grootste elektrische vrachtwagen van Europa in gebruik

HEINEKEN heeft in samenwerking met Hytruck, G. van der Heijden Distibutie B.V. en de Gemeente Rotterdam de grootste elektrische vrachtwagen van Europa ontwikkeld. De 19-tons vrachtwagen wordt morgen gepresenteerd op de Ecomobielbeurs in Ahoy Rotterdam. De volledig elektrische vrachtwagen wordt ingezet voor stedelijke distributie in Rotterdam en is een nieuwe stap in de duurzaamheidsstrategie van […] ... lees meer

Europese procesindustrieën: minder grondstoffen en energie

Volgend jaar gaat het nieuwe zevenjarige onderzoeksprogramma van de Europese Commissie van start: Horizon2020. Daarbinnen krijgen een paar grote Publiek-Private Partnerships (PPP’s) een plaats. Eén van de beoogde PPP’s is SPIRE dat als ambitie heeft in samenwerking met een aantal procesindustrieën het gebruik van grondstoffen met 20% en het verbruik van energie met 30% terug […] ... lees meer

Rapportage over verduurzaming procesindustrie beschikbaar

The Process Industry Competence Network (NAP) heeft het definitieve rapport gepubliceerd van een anderhalf jaar durend onderzoek in de keten hoe bestaande Production Assets kunnen verduurzamen (werkgroep SIG Sustainability). In het onderzoek zijn de ervaringen van 18 bedrijven bijeengebracht. Na een inventarisatie van de barrières en drivers, die verduurzaming van de Production Assets respectievelijk kunnen vertragen […] ... lees meer

Nederland pleit voor ambitieus Internationaal klimaatbeleid

Nederland pleit voor een broeikasreductie van ten minste 40% ten opzichte van 1990 in 2030. Met een dergelijke 2030-doelstelling kan de EU de mondiale onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord een impuls geven. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld mede namens de minister van Economische Zaken in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer. Het is belangrijk om […] ... lees meer

Lagere CO2 uitstoot industrie in 2012 door crisis

In 2012 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 1 procent lager dan een jaar eerder. De koude winter zorgde voor een hoger aardgasverbruik voor verwarming. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie en door een lager verbruik van motorbrandstoffen. Geringe daling uitstoot koolstofdioxide In 2012 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 193 miljard CO2-equivalenten, […] ... lees meer

Eén meetmethodiek CO2-uitstoot transport en alternatieve brandstoffen

Er komt één meetmethodiek voor CO2 -uitstoot en een onafhankelijk onderzoek naar alternatieve brandstoffen. Dit hebben verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN), die namens verladers en vervoerders deelnamen aan de onderhandelingen over het Energieakkoord, afgesproken.  De afspraken zijn een belangrijke impuls voor de duurzame groei van het goederenvervoer. Voor EVO en TLN geldt […] ... lees meer

Vastgoedsector vermindert energiegebruik wereldwijd

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) lanceert vandaag haar Rapport voor 2013, gebaseerd op de duurzaamheidsgegevens van 543 vastgoedbedrijven en –fondsen, tezamen goed voor  49,000 gebouwen over de hele wereld. Het rapport laat zien dat de druk van de vastgoedsector op het milieu afneemt, met een 4,8 procent daling van het energiegebruik tussen 2011 […] ... lees meer

Natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers tevreden over SER-Energieakkoord

Nadat begin juli op hoofdlijnen een Energieakkoord was gesloten in de Sociaal Economische Raad (SER), hebben onderhandelaars van de natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden en overheid gisteren afspraken gemaakt over de exacte uitwerking. Er liggen nu concrete maatregelen met een resultaatverplichting om in 2020 14% en in 2023 16% duurzame energie op te wekken en […] ... lees meer

Energieakkoord voor duurzame groei in eindfase

Er is tussen onderhandelaars overeenstemming bereikt over een Energieakkoord voor duurzame groei. Het kabinet en de deelnemende organisaties bespreken de komende dagen de uitkomsten van de onderhandelingen in eigen kring. Vandaag is het Energieakkoord voor duurzame groei naar de deelnemende organisaties gestuurd. Het gaat om de uitwerking van de overeenstemming op hoofdlijnen die op 10 juli was bereikt tussen […] ... lees meer

Industrieën aan de slag met routekaarten om in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender te zijn

Negentien sectoren in de industrie stelden in 2012 samen met Agentschap NL een routekaart op. Een routekaart beschrijft hoe een sector in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender kan zijn. In het boekje ‘En Route! In 2030 een duurzame en concurrerende industrie’ leest u de resultaten. Milieu Award uit routekaart ICT-sector De Software Improvement Group (SIG) kreeg onlangs de ICT […] ... lees meer