De klimaatverandering vormt een steeds groter risico voor de groei van ondernemingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse CEO Outlook van KPMG, een onderzoek onder 1.300 CEO’s in elf landen, waaronder Nederland. De bestuursvoorzitters schatten de gevolgen van klimaatverandering op de bedrijfsvoering voor het eerst hoger in dan de dreigingen als gevolg van geopolitieke onzekerheid en mogelijke verstoringen als gevolg van nieuwe technologieën. Wereldwijd beschouwt één op de vijf CEO’s klimaatverandering als de grootste bedreiging voor groei, op de voet gevolgd door disruptieve technologieën (19%) en protectionisme (16%). De onderzochte CEO’s zijn dan ook vooral bezig om de organisatie dermate veerkrachtig te maken dat de onderneming in staat is om mogelijk verstoringen te weerstaan en groei te kunnen blijven realiseren. Zo’n 70% van de onderzochte bestuursvoorzitters geeft aan dat het vermogen om wendbaar te zijn essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf.

Zonder veerkracht geen bestaansrecht

“In het recente verleden had veerkracht vooral te maken met het weerstaan van kortstondige tegenwind, het verdedigen van de concurrentiepositie en het vergroten van de schaal om concurrentievoordeel te behouden”, zegt Rob Fijneman, Head of Advisory bij KPMG. Fijneman: “Tegenwoordig worden bedrijven permanent uitgedaagd en is het tempo van verandering veel hoger. Vandaag de dag is een succesvolle CEO dan ook een bestuursvoorzitter die veerkracht laat zien. Het is dan ook niet verassend dat CEO’s wendbaarheid en het vermogen om flexibel te opereren als de belangrijkste voorwaarde zien om te overleven. Aanpassingsvermogen is daarmee een bestaansrecht geworden. Ruim 80% van de CEO’s is persoonlijk bezig met het verbeteren van veerkracht en flexibiliteit. Toch kent de helft van de bedrijven nog altijd een cultuur waarbij de werknemer snel wordt afgerekend op het niet slagen van innovatieprojecten. Verder geeft bijna 70% van de bedrijven er de voorkeur aan om in technologie te investeren om de veerkracht te verbeteren en veel minder in de vaardigheden van de werknemer.”

Alleen financiële groei volstaat niet

De toenemende aandacht voor de risico’s van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de opvattingen van bedrijven en beleggers op het gebied van het klimaat dichter bij elkaar komen. Fijneman: “Vermogensbeheerders en beleggers zijn al lange tijd van mening dat klimaatverandering een groot financieel risico vormt. Voor beleggers spelen het klimaatrisico en andere duurzaamheidsfactoren een rol van betekenis in de keuze voor investeringen. Zij beleggen niet in bedrijven die risico’s lopen. Ondernemingen moeten dan ook veel meer aandacht besteden aan de wijze waarop zij hun stakeholders inzicht geven in de klimaatrisico’s die zij lopen en de financiële gevolgen ervan. In dat kader richt de aandacht van CEO’s zich in toenemende mate op energietransitie en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ruim 75% van de bestuursvoorzitters geeft aan dat de groei van de onderneming zal afhangen van het vermogen om mee te doen aan een economie die milieuvriendelijker is en schone technologie gebruikt. En ruim de helft is ervan overtuigd dat alleen financiële groei niet volstaat om op de lange termijn succesvol te kunnen blijven.”

Digitale wendbaarheid waarborgen

Om veerkrachtiger te kunnen zijn, zullen de bedrijven volgens Fijneman door de hele organisatie heen hun digitale wendbaarheid moeten waarborgen. Fijneman: “Dit betekent bijvoorbeeld dat zij op het gebied van cyber een dusdanige veerkracht opbouwen dat mogelijke dreigingen het proces van innovatie niet laten ontsporen. Maar het betekent ook een volledig andere inzet van menselijke vaardigheden en technologie, het versnellen van de adoptie van geavanceerde technologieën en het opwaarderen van de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het vermogen van bedrijven om digitale innovatie door te voeren in de totale organisatie vormt immers de sleutel tot het ontsluiten van duurzame groei op de lange termijn.”