Duurzaam ondernemen nog ongeschikt om Derde Wereld te helpen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan een goed instrument zijn voor ontwikkelingssamenwerking. Het kan de impact van westerse bedrijfsactiviteiten flink verbeteren. Helaas laat de praktijk zien dat MVO deze rol nog lang niet waarmaakt. Het introduceren van MVO in derdewereldlanden is nog te veel een proces van trial & error. Drie organisaties, FACET B.V., Fair Trade Assistance en SMO, hebben voorbeelden voor MVO in derdewereldlanden in kaart gebracht. De conclusies zijn te vinden in de publicatie -De overtreffende trap van ondernemen”, dat is verschenen bij SMO in Den Haag. ... lees meer

De Krim uit Texel winnaar MVO-prijs Noord-Holland

Het Texelse bedrijf De Krim is op 20 februari jongstleden in de Lichtfabriek in Haarlem uitgeroepen tot maatschappelijk ondernemer van het jaar. Zij ontvingen hiervoor een bedrag van € 15.000 uit handen van drs. Bob Verburg, gedeputeerde economie, landbouw en Europa. De beoordeling van de inzendingen werd wederom uitgevoerd door adviesbureau DHV. ... lees meer

Rijk verplicht bouwsector niet tot invoering gedragscode

Het kabinet vindt het niet nodig bouwbedrijven te verplichten tot het invoeren van een gedragscode. De bouwsector doet er, omwille van de integriteit, wel verstandig aan zelf een code op te stellen. Dat antwoordt minister Kamp (VROM) op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid. De misstanden die tijdens de parlementaire enquête over de bouwfraude aan het licht kwamen, zijn volgens de minister primair terug te voeren op het naleven van de wet. Hiertoe is iedereen in Nederland verplicht. Een aanvullende gedragscode is daarom in zijn ogen ‘niet nodig en ook niet wenselijk’. ... lees meer

DSM is meest integere bedrijf

Het Tilburgse Centrum voor Maatschappelijk Ondernemen, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, heeft 57 Nederlandse bedrijven gerangschikt naar mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Chemieconcern DSM prijkt bovenaan. ... lees meer

European Parlement Shadow Rapporteur advocates mandatory CSR reporting

The European Parlement’s Environment Committee is to discuss a draft opinion on the Commission’s follow up Communication to the CSR Green Paper on 19 February. On 19 February, the Environment Committee in the European Parliament is to discuss a draft opinion by Dutchman Alexander de Roo, Greens/EFA) on on the Commission’s follow-up Communication to the Green Paper on CSR. The lead Committee (Social Affairs) has already held a brief discussion on the draft report by Philip Bushill-Matthews (EPP-ED, UK) on 21 January. ... lees meer

SER-ontwerpadvies over duurzame consumptie: Duurzaamheid vraagt om openheid

Voor duurzame consumptie is openheid nodig over de wijze waarop een product tot stand wordt gebracht en over de wensen van burgers en consumenten. Gedeelde normen over milieukwaliteit, arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en dierenwelzijn zijn van belang voor duurzaam consumentengedrag. Voor meer openheid over de productie moet er een permanent overlegplatform komen voor ondernemers-, werknemers-, consumenten- en milieuorganisaties. Het doel van het overleg is dat afspraken worden gemaakt over welke informatie over producten op welke wijze beschikbaar moet zijn. Dit is de hoofdboodschap van het ontwerpadvies (1) Duurzaamheid vraagt om openheid – op weg naar een duurzame consumptie dat de SER op vrijdag 21 maart zal bespreken. Het is opgesteld door de Commissie Duurzame Ontwikkeling, onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel. De SER brengt dit advies over duurzaam consumeren uit eigen beweging uit als vervolg op het advies over het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4) en op het advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen De winst van waarden. ... lees meer

Corporate lobbying will become a key business risk in 2003

The progressive careers agency, Lifeworth.com, released their Annual Review of Corporate Responsibility, The Review describes a growing interest and concern about the relationship between corporations and governments Lobbying by companies and their trade associations against social and environmental regulations or against measures to help citizens in poorer countries is identified as an emerging concern. “NGOs are gearing-up to place the political activities of corporations and their associations firmly on top of the corporate responsibility agenda this year” said lead author Dr. Jem Bendell. “If you help people with one hand while lobbying against them with the other, it won’t take long for people to call it hypocrisy. Corporate lobbying is becoming a key business risk,” he said. ... lees meer

Stop de beroerde bestrijders van het kwaad

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 18 februari 2003) Je hebt ondernemen, je hebt verantwoord ondernemen , en je hebt onverantwoord ondernemen. Aan ondernemen worden weinig woorden vuil gemaakt, dat doe je gewoon. Over verantwoord ondernemen raken we niet uitgepraat, iedereen heeft het erover, dus aan woorden geen gebrek. Onverantwoord ondernemen komt per incident ter sprake, als iets bij anderen, in een toon van beschuldiging en verontwaardiging: It’s a jungle out there! ... lees meer