Een duurzame toekomst voor medewerker, milieu en maatschappij; daar staat CTS GROUP voor. Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen die voor Nederland, Europa en de wereld gesteld zijn, heeft het bedrijf besloten om de CO2-uitstoot van haar eigen wagenpark vanaf 2020 te compenseren via Climate Neutral Group. Inmiddels is de eerste compensatie een feit!

Duurzaam transport

Als logistiek dienstverlener is CTS GROUP zich ervan bewust dat haar activiteiten een negatieve impact hebben op het milieu. Maar ook is het bedrijf ervan overtuigd dat ze in haar branche een grote positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Door in alle onderdelen van de organisatie te focussen op efficiëntie en het minimaliseren van onze footprint CTS bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden: liever minder uitstoten dan compenseren. Hier ligt dan ook de focus op. Een groot deel van de zendingen wordt vervoerd via netwerkdistributie. Met deze vorm van transport ligt de focus op efficiënte ritplanning, beperking van vervoersbewegingen en een zo hoog mogelijke beladingsgraad. Daarnaast werkt CTS als Lean & Green member aan een plan om de CO2-uitstoot van de zendingen te reduceren. Uiteraard volgt CTS alle ontwikkelingen op het gebied van CO2-neutraal transport op de voet. Zolang er nog geen haalbare alternatieven zijn, wil het bedrijf haar impact op het milieu op een andere manier verminderen: middels CO2-compensatie.

CO2-compensatie

Aan het begin van het jaar maakte CTS in samenwerking met Climate Neutral Group een berekening van de CO2 die in het voorgaande jaar met haar  wagenpark is uitgestoten. Vervolgens compenseert CTS deze uitstoot door te investeren in klimaatproject Jacundá. Dit REDD+-project gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te voorkomen en ongeplande en illegale houtkap te verminderen. Daarnaast wordt via het project geholpen om mechanisme armoede te bestrijden, biodiversiteit te bewaren en vitale ecosysteemdiensten in stand te houden. Inmiddels heeft CTS het certificaat van onze eerste compensatie van Climate Neutral Group ontvangen.