Succesvol 2e Nationaal Sustainability Congres

Gisteren werd voor de tweede maal het Nationaal Sustainability Congres gehouden in ’t Spant in Bussum. Het was wederom een enerverend congres met tal van prominente sprekers, actuele onderwerpen en discussie. Het congres was reeds weken voor de happening volgeboekt (250 deelnemers). Op 19 maart 2002 zal het 3de Nationaal Sustainability Congres worden gehouden. Mocht u het congres niet hebben kunnen bijwonen dan kunt u op de congres-website een CD-ROM bestellen met alle presentaties en lezingen voor NLG 75,- ex. BTW. ... lees meer

Nederlandse bedrijven moeten op milieudelicten in het buitenland kunnen worden aangesproken

Staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken vindt dat Nederlandse bedrijven die zich schuldig maken aan milieudelicten in het buitenland, zo nodig in Nederland hierop aangesproken moeten kunnen worden. Hij zei dit vanmorgen tijdens het tweede Nationaal Sustainability congres in Bussum. Nu per 1 februari j.l. omkoping van buitenlandse functionarissen onder de Nederlandse wet strafbaar is, kunnen bedrijven en individuen die zich aan omkoping schuldig maken, daarvoor vervolgd worden in Nederland. Ybema vindt het een logische vervolgstap om te bekijken of bedrijven ook op milieudelicten in het buitenland kunnen worden aangesproken. ... lees meer

Rapportage helpt maatschappelijk ondernemen niet

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad op 2 maart 2001 door Astrid Kaag, beleidsmedewerker van het FNV en lid van de SER-commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.) Om ondernemingen te bewegen meer te doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet er een rapportageplicht worden opgelegd door de overheid, aldus PvdA-kamerlid Bert Koenders in Het Financieele Dagblad van maandag 19 februari. Koenders begrijpt niet dat de SER zich daartegen verzet. Maar een rapportageplicht zal niet helpen. Het zal leiden tot nutteloze en inhoudsloze rapporten, omdat er geen criteria zijn en omdat er nog geen systematiek is die de verslagen op juistheid kan controleren. ... lees meer

GRI Update February 2001

**Major Guidelines Improvement Effort Launched The revision of the June 2000 first edition of the GRI’s Sustainability Reporting Guidelines is just getting under way. One key area of revision work is the performance section (Part C, Section 6) of the Guidelines. Work on this section is taking place through the Measurement Working Group (MWG). We […] ... lees meer

FTSE develops standard for socially responsible investment

FTSE announces today an innovative new family of indices named FTSE4Good, designed to be a first step towards setting a global standard in the fast growing area of socially responsible investment (SRI). FTSE4Good aims to increase awareness and acceptance of SRI amongst the international business community, and will also generate significant funds for UNICEF. ... lees meer

Gratis lesgeven is geen duurzaam ondernemen

(Gepubliceerd in Trouw op 27 februari 2001 een artikel in “Forum” van Rob van Tilburg, senior adviseur duurzaam ondernemen bij DHV) Is een advocaat die nu en dan een pro deo zaak doet, een maatschappelijk verantwoord ondernemer? Staatssecretaris Ybema reageert binnenkort op een Ser-advies. In dat advies wordt slordig omgesprongen met de definitie van maatschappelijk ondernemen. ... lees meer

Multidisciplinair verificatieteam milieujaarverslagen opgezet

Advies- en ingenieursbureau DHV is voor het verifiëren van milieu- en duurzaamheidsjaarverslagen van bedrijven een samenwerking aangegaan met drie milieu-accountants: drs. W.J.O. Castricum RA MA van Niehe en Lancée Registeraccountants, E.J.D. Leenderts AA MA van De Zeeuw & De Keizer, accounts en belastingadviseurs en mw. N.M. van Amesfoort RA MA van Agreen Lot B.V. Interimmanagement en milieu-adviezen. Het samenwerkingsverband tussen DHV en de milieu-accountants geeft de bedrijven de mogelijkheid de verificatie van hun milieu- of duurzaamheidsjaarverslag uit te laten voeren door een multidisciplinair team. In dit team is kennis verenigd op het gebied van milieu, arbo en veiligheid en (milieu-)accountancy. De partners hebben een richtlijn ontwikkeld op basis van hun gezamenlijke expertise op het gebied van milieuverslaggeving en controle, internationale en nationale standaarden aan de hand waarvan de verificaties worden uitgevoerd. ... lees meer

Vandenbroucke wil ethisch beleggen stimuleren in België in kader van Sociale Pensioenplannen

Beheerders van pensioenfondsen moeten voortaan jaarlijks een verslag opmaken waarin zij uitleggen in welke mate zij rekening hebben gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten bij de beleggingsstrategie. Dit jaarverslag is een openbaar document dat aan de inrichter moet gegeven worden (werkgever of paritair comité). Ook alle werknemers die pensioenrechten opbouwen, kunnen dit verslag opvragen. Zo staat het in het wetsontwerp aanvullende pensioenen van federaal minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke dat op 26 januari 2001 werd goedgekeurd in het kader van het Sociaal Pensioenplan. ... lees meer