De samenwerking is gebaseerd op een evenwichtige balans tussen de competenties van beide partijen, die gezamenlijk een duidelijke meerwaarde opleveren. Op deze wijze vinden kennis en Best Practices van de bij Samenleving & Bedrijf aangesloten bedrijven een breed platform van geïnteresseerden. De samenwerking betekent tevens een uitbreiding van de redactieformule met
acht pagina’s: de informatie uit de programma’s en activiteiten van
Samenleving & Bedrijf vormen onder meer de input voor een nieuw verhaalkatern: P+ Community.

De alliantie werd formeel op 12 december 2002 , tijdens de Europese Business Marathon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bekrachtigd.
P+ vormt één van de peilers in het Nationale Businessplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2002-2004 dat Samenleving & Bedrijf daar presenteert. De samenwerking is aangegaan voor een periode van drie jaar.

In het vorige week gepubliceerde tweede nummer van P+ People Planet Profit is het logo van de nieuwe Founder al opgenomen bij de initiatiefnemers van het eerste uur: de bank
SNS Reaal Groep, pensioenfonds PGGM, de vakcentrale FNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. Bij de sponsors is de Stichting Doen ook nieuw, die in de toekomst grote journalistieke projecten wil ondersteunen.

Nieuwsverhalen in het Winternummer van P+, dat deze week uitkomt:

Hoogleraar Joep Lange, sinds deze zomer voorzitter van de International Aids Society, wil met zijn Global Coalition against Aids de Afrikaanse overheden omzeilen: -Ze zijn allemaal incompetent. Of corrupt.” Dat zegt hij in een portret, waarin zijn onthutsende eerlijkheid centraal staat (zie: PDF file).

De Nederlandse watersector werkt koortsachtig aan het bouwen van partnerships, om uitvoering te kunnen geven aan de meest concrete afspraak die op de Duurzaamheidstop in Johannesburg is gemaakt: sanitatie voor de helft van de armen in 2015. Echter, de waterkennis van Nederland ligt niet zozeer op het gebied van het aanleggen van waterleidingen in megawereldsteden, waar het probleem het meest nijpend is. Het marktaandeel van Nederland op de werelwatermarkt bedraagt zelfs niet meer dan enkele procenten, en dan nog vooral door toedoen van de baggeraars en internationale waterbouwers. Door het oprichten van een garantiefonds, ondersteund door twee departementen (VROM en BZ/Ontwikkelingssamenwerking) kan de nationale watersector echter aan de gigantische inhaalslag beginnen, met kroonprins Willem-Alexander als ambassadeur. De directeur van het Netherlands Water Partnership, Jeroen van der Sommen, kondigt in P+ diverse publiek-privaatrechtelijke Nederlandse partnerships aan: -Het is zo spannend, wat er nu allemaal gebeurt.

De Nederlandse universitaire wereld heeft zich gebundeld en start in januari een groot gezamenlijk wetenschappelijk duurzaamheidsonderzoek. In P+ vijf hoogleraren die onder de kop -Het Praktisch Nut’ over hun missie vertellen.
Dr. Jacqueline Cramer van de Erasmusuniversiteit is de programmacoördinator van het onderzoek en zegt over haar dilemma: -Wederzijds begrip. Ondernemers zijn vooral doeners die snel afhaken als in abstractere termen over hun werk wordt gesproken. Omgekeerd staan wetenschappers vaak ver van de praktijk. Ik vind het een uitdaging die twee werelden bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren.”