De Hout- en Bouwbond CNV juicht een gedragscode op zich toe. De positie van werknemers komt in de code echter onvoldoende uit de verf, aldus de bond. De code bevat wel sancties voor werknemers die zich niet aan de regels houden, maar schenkt geen aandacht aan werknemers die misstanden in hun bedrijf aan de kaak willen stellen.

De Hout- en Bouwbond CNV vindt dat in de gedragscode aandacht moet zijn voor de positie van de klokkenluider. Dat kan onder meer worden bereikt door het instellen van een bedrijfsmeldpunt voor onregelmatigheden. Daarnaast pleit de bond voor het oprichten van een commissie van werkgevers en bonden, waar klokkenluiders om hun verhaal kwijt kunnen.

De Hout- en Bouwbond CNV heeft zich overigens gestoord aan het eenzijdige beeld dat tijdens de verhoren van de parlementaire enquête van de bouw werd geschetst. Te weinig aandacht was er voor de dubbele rol van de overheid als opdrachtgever én als bewaker en handhaver van de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

Die dubbele rol zorgt soms voor bizarre situaties in de bouw. Met het ene ministerie worden convenanten afgesloten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, terwijl met het andere ministerie keihard wordt onderhandeld op prijs en levertijd met alle gevolgen van dien voor veiligheid en gezondheid van de werknemers.

De Hout- en Bouwbond CNV pleit daarom voor een nieuwe vorm van aanbesteding waarbij de kosten van veiligheid en arbeidsomstandigheden buiten de aanneemsom worden gehouden en apart in rekening worden gebracht. Op die manier kan de spanning tussen marktwerking en maatschappelijke normen worden verminderd.