Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid bedrijven moet verplichten informatie te geven over de productiemethoden. De Consumentenbond heeft staatssecretaris Wijn gevraagd de WOK in te voeren. Wijn zegde weliswaar toe het voorstel naar de Tweede Kamer te sturen, maar hij staat zelf niet achter invoering van de wet. ‘ Verantwoord ondernemen kan niet via wetgeving worden afgedwongen. We moeten via een discussie proberen een gedragsverandering teweeg te brengen.’

VNO-NCW reageerde eveneens afwijzend op het voorstel van de Consumentenbond. De werkgeversorganisatie pleit voor de weg van zelfregulering. ‘Het idee van de bond zadelt ondernemers alleen maar op met bergen extra papieren rompslomp, overbelast de rechterlijke macht en staat op geen enkele wijze in verhouding tot het beoogde doel’, aldus VNO-NCW.

De WOK verplicht bedrijven om consumenten een eerlijk en volledig antwoord te geven op hun vragen. Uit eerdere onderzoeken van de Consumentenbond naar vlees, kleding, hout en mobiele telefoons zou blijken dat ondernemingen niet of nauwelijks informatie willen verstrekken over hun productiemethodes. Met de WOK in de hand kunnen consumenten desnoods naar de rechter stappen.

De dit jaar opgerichte Voedsel en Waren Autoriteit (VWa) zegt voorstander te zijn van zoveel mogelijk openheid. ‘Maar dan gaat het ons wel om de veiligheidsaspecten van producten. En niet of bij het maken van een product kinderarbeid is gebruikt’, aldus een woordvoerster. Een woordvoerder van voedingsconcern Nutreco vraagt zich of zoveel informatie op productniveau werkbaar is. ‘Wij zijn voorstander van openheid. Maar volgens mij moet dat niet als verplichting worden opgelegd.’