-Duurzaam ondernemen is geen trucje. De geest gaat uit de fles.” Deze woorden van één van de deelnemende bedrijven aan het NIDO-programma geven aan waar het bij duurzaam ondernemen om gaat. Het slaagt alleen als het management grote betrokkenheid en een zorgzame houding ten opzichte van de mensen in het bedrijf en van de natuurlijke en sociale omgeving aan de dag legt. De omslag naar duurzaam ondernemen brengt namelijk aanzienlijke inspanningen binnen het gehele bedrijf met zich mee. Weet het management duurzaam ondernemen strategisch in te bedden in de bedrijfsorganisatie, dan blijft duurzaam ondernemen ook in economisch mindere tijden of bij overnames of fusies op de agenda. Bedrijven die ondernemen -met hun hoofd én met hun hart’ zien hun investeringen in mens en milieu vaak beloond worden. Daarnaast constateren bedrijven ook meerwaarde door een betere reputatie en door synergie tussen bedrijfsonderdelen.

Praktische handreiking
Dit zijn enkele conclusies op grond van de ervaringen die negentien bedrijven hebben opgedaan met duurzaam ondernemen binnen het NIDO-programma -Van Financieel naar Duurzaam Rendement’. Zij wenden deze kennis en ervaring niet alleen in hun eigen bedrijf aan, maar stellen deze via NIDO ook breed beschikbaar. Zo biedt het vandaag verschenen boek praktische handreikingen aan andere bedrijven die concreet aan de slag willen met duurzaam ondernemen.

Deelnemende bedrijven
De bedrijven die aan het NIDO-programma -Van Financieel naar Duurzaam Rendement’ hebben deelgenomen waren zeer divers wat betreft grootte en type bedrijf. De deelnemers waren Koffiebranderij Peeze, Ouwehands Dierenpark, Interface, DSM, Rabobank Nederland, Stora Enso Berghuizer Papierfabriek, KLM, Ordina, Ytong Nederland B.V., Sodexho Nederland B.V., Perfetti/Van Melle, Pap Eieren en Eiproducten, Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., Nuon, Dumeco, Uniqema Nederland B.V., Christelijke Hogeschool Windesheim, PinkRoccade, Holding AVR-Bedrijven.