Een impuls voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de snijbloemensector wereldwijd

Maandagmiddag is bij rozenkwekerij PR Roses `in De Kwakel de eerste aanzet gegeven tot het implementeren van de internationale gedragscode voor de snijbloemensector in Milieu Programma Sierteelt (MPS). De maatschappelijke organisaties FNV Bondgenoten, Vereniging INZET, Organisatie Latijns Amerika Activiteiten (OLAA) en Milieu Programma Sierteelt (MPS) ondertekenden hiertoe met MPS een intentieverklaring. De verklaring committeert de partijen om op voortvarende, creatieve en serieuze wijze te gaan werken aan een definitief convenant. ... lees meer

Extra geld voor compensatie milieudruk en voor investeringen in de steden

Om de milieudruk als gevolg van de hogere economische groei te compenseren heeft het kabinet voor de periode 2001-2004 ruim 1,3 miljard gulden beschikbaar gesteld. Daarnaast is in het kader van klimaatbeleid een bedrag van 500 miljoen gulden voor zogenaamde Clean Development Mechanism-projecten aan de VROM-begroting toegevoegd. Ook voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving zijn extra budgetten vrijgemaakt; deze worden vooral ingezet voor investeringen in de kwaliteit van de steden. Aan handhaving wordt een hoge prioriteit toegekend; de milieu-inspectie wordt volgend jaar uitgebreid met 65 arbeidsplaatsen. Dat zijn enkele belangrijke elementen uit de VROM-begroting voor 2001 en latere jaren. ... lees meer

CITIZENS CHALLENGE CORPORATE POWER IN U.S.

Business Week’s September 11, 2000 cover story discusses how the American public is increasingly willing to challenge what it views as corporate misbehavior – from inflated CEO pay to political contributions to advertising in schools. Companies should take note, the article asserts, because it’s not just young people taking them to task: “Today, those Americans angry at corporations cut across generations, geography, and even income groups.” And with the Internet making it possible to share information more quickly and widely than ever before, discontented citizens have a powerful tool in their fight against corporate power. Lees verder op http://www.businessweek.com/2000/00_37/b3698001.htm ... lees meer

Max Havelaar Keurmerk nu ook voor sinaasappelsap

Stichting Max Havelaar introduceert vandaag haar keurmerk voor sinaasappelsap tijdens een persbijeenkomst in het Haagse Pulchri. Sinaasappelsap met het Max Havelaar keurmerk voldoet aan een aantal belangrijke eisen, waardoor gegarandeerd wordt dat sinaasappelboeren en hun werknemers op de plantages een eerlijk aandeel krijgen van de door consumenten betaalde prijs. Met deze extra inkomsten zijn de boeren en plukkers in staat om hun werk- en leefomstandigheden sterk te verbeteren. ... lees meer