Dit blijkt uit een onderzoek dat de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, vandaag heeft gepubliceerd. De VBDO vertegenwoordigt particuliere en institutionele duurzame beleggers, onder meer op de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven. Dankzij de steun van Triodos Bank publiceert de VBDO in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks een overzicht van de marktontwikkeling op het gebied van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

Meer dan 5 miljard euro
Duurzaam sparen en beleggen gezamenlijk is in 2001 de grens van Ã?? 5 miljard gepasseerd. Duurzaam sparen en beleggen groeide met 16,9% (Ã?? 0,78 miljard) ten opzichte van 2000. Het aantal groene en duurzame spaar- en beleggingsfondsen is met 8 instellingen toegenomen tot 24 per ultimo 2001.

Fiscale groenregeling
Bijna 50% van het duurzaam sparen en beleggen valt onder de fiscale groenregeling. In 2001 is het volume hiervan gestegen met 15% tot Ã?? 2,6 miljard.

Pensioenfondsen
Het VBDO onderzoek laat ook zien dat in 2001 het duurzaam beleggen onder pensioenfondsen vaste voet begint te krijgen. De VBDO concludeert dat op basis van een inventarisatie onder de grootste pensioenfondsen, die bijna 70% van het totale pensioenvermogen vertegenwoordigen.
Voor 13% van het onderzochte pensioenvermogen worden duurzaamheidscriteria gebruikt. Het grootste gedeelte hiervan (55 miljard euro) betreft het gebruik van zogenaamde negatieve criteria waarbij bedrijven en landen met zeer schadelijke activiteiten worden uitgesloten. Een kleiner gedeelte (6 miljard euro) wordt gebruikt voor -engagement’. Daarbij wordt geen enkel bedrijf uitgesloten maar door middel van een actieve dialoog worden bedrijven aangespoord om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De rest (6,8 miljard euro) wordt volledig duurzaam belegd. Hierbij wordt zowel een uitgebreide set uitsluitende als voorwaardelijke criteria gebruikt.