De nieuwe versie grijpt veel dieper in op de interne bedrijfsvoering van bouwbedrijven dan het eerste concept, dat in januari van dit jaar werd opgesteld. -De ondernemingen vonden in eerste instantie dat zij bij overtredingen van hun werknemers zelf wel passende maatregelen konden nemen”, licht AVBB-woordvoerder P. Wouters toe. -Maar na stevige discussie is er toch uitgekomen dat op bedrijfstakniveau moet worden bepaald welke sancties moeten volgen.”

Aangesloten bedrijven worden verplicht een bedrijfsspecifieke gedragscode op te stellen. Die moet helderheid verschaffen over wat directie en werknemers wel en niet mogen doen in contacten met opdrachtgevers. Gaat een medewerker in de fout dan is het bedrijf verplicht binnen tien dagen na vaststelling de overtreding te melden. Binnen twintig dagen moet bovendien aangegeven worden welke sanctie opgelegd is. Deze kan variëren van een boete van minimaal tienduizend euro tot ontslag.

Aannemers die zich niet houden aan de code lopen het risico door een onafhankelijk tuchtcollege te worden veroordeeld. Het college kan een waarschuwing geven, maar kan een bedrijven ook royeren. Geroyeerde ondernemingen kunnen vervolgens geen lid meer zijn van brancheorganisaties. Uitgesproken straffen worden ook publiekelijk gemaakt.

Volgens Wouters heeft AVBB-voorman Brinkman er nogmaals voor gepleit de overheid te betrekken bij de gedragscode. Die wens komt voort uit de opvatting van veel bouwbedrijven dat ook de rol van de overheid als opdrachtgever -dubieus” is. Zo wordt er regelmatig met offertes geleurd en komt het voor dat ideeën van de inschrijvers worden gepikt. -Wil je van al het gedonder af zijn, dan moet je samen op trekken”, aldus Wouters.

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) voelt echter niets voor deelname aan de gedragscode, onderstreepte hij vrijdagmiddag desgevraagd. Remkes vindt de code een initiatief -van de bouwsector zelf” en meent dat -de overheid daar niet in moet participeren”.