Bedrijfsleven over kabinetsvisie: MVO is zaak van bedrijven zelf

Het verenigde bedrijfsleven kan zich goed vinden in de kabinetsvisie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties benadrukt dat het karakter van mvo ‘bovenwettelijk’ is en dus niet per decreet kan worden geregeld. “Het moet eerder van binnen dan van buiten komen.” VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland schrijven dat in een brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken. De organisaties reageren op de nota ‘Inspireren, innoveren en integreren’, die staatssecretaris Heemskerk in december openbaar maakte. Daarin stelt hij onder meer dat mvo maatwerk is, omdat iedere sector staat voor andere maatschappelijke uitdagingen én dilemma’s. ... lees meer

Kabinetsvisie MVO: MVO ook voor kleinere ondernemers

Niet alleen grote ondernemingen moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maar ook kleinere. Dat staat in de Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Staatssecretaris Heemskerk heeft de visie donderdag 13 december 2007 aan de Tweede Kamer gestuurd. De visie bevat de plannen van het kabinet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Kamerbrief over mensenrechtenstrategie voor buitenlands beleid

In het beleidsprogramma 2007-2011 heeft het kabinet aangegeven mensenrechten hoger op de internationale agenda te willen krijgen. Het is mij een genoegen om u hierbij, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de uitwerking van dit voornemen aan te bieden: Ã??Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleidÃ??. De minister van Buitenlandse Zaken ... lees meer

Van Gennip: Nederlandse bedrijfsleven boekt vooruitgang bij MVO

Het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft bedrijven beter aanspreekbaar gemaakt voor hun prestaties op dit terrein. Daarnaast heeft het gezorgd voor meer bekendheid met en bewustwording van MVO bij bedrijven. Dat blijkt uit het rapport `Terugblikken en vooruitzien; voortgangsonderzoek Maatschappelijk Verantwoord OndernemenÃ?? dat staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) op 15 februari 2007 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ... lees meer

Maak duurzaam vastgoed deel van het regeerakkoord

Duurzaamheid wordt een van de kernmotto’s van het nieuwe kabinet als we de berichten mogen geloven. Kan de vastgoedsector een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieubelasting? Ja. Duurzaamheid speelt in relatie tot de gebouwde omgeving op drie niveaus. Ten eerste moet de bestaande gebouwde omgeving maximaal worden uitgenut voordat tot nieuwe stadsuitbreidingen wordt overgegaan. Denk aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen of het creëren van woonmogelijkheden in langdurig leegstaande kantoorpanden. ... lees meer