Inspireren, innoveren en integreren
Eind vorig jaar presenteerde staatssecretaris Heemskerk van EZ onder het motto ‘inspireren, innoveren en integreren’ de nieuwe kabinetsvoornemens op het gebied van MVO. Daarin formuleert de regering zeven ambities. Ambities op terreinen als bewustwording, transparantie, de aanjagers van MVO, innovatie, internationaal en de voorbeeldrol van de overheid. Via tal van maatregelen wil het kabinet bevorderen dat alle bedrijven zich bewust worden van hun maatschappelijke effecten en zich gaan inzetten om MVO daadwerkelijk in hun kernactiviteiten te integreren.

Rol van de overheid
In het algemeen overleg van vanochtend kwamen de volgende onderwerpen naar voren waar een rol voor de overheid wordt bepleit:

De naleving van internationale verdragen op het gebied van MVO. Moet dit ook in wetgeving worden verankerd?
Veel betere voorlichting aan consumenten over MVO-aspecten van producten en diensten
Meer steun aan en kansen voor koplopers
De relatie tussen MVO en corporate governance (evaluatie code Tabaksblat)