Het kabinet wil dat alle bedrijven het mvo-concept integreren in hun bedrijfsvoering. Dat is een mooi streven. Ook het CNV is van mening dat maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer weg te denken is in deze tijd van globalisering en klimaatproblemen. Nu productie- en toeleveringsketens reiken tot in landen waar men het niet zo nauw neemt met rechten van werknemers, liggen er niet alleen kansen maar ook verantwoordelijkheden bij bedrijven.

Het CNV is van mening dat internationaal erkende arbeidsnormen naleving vereisen en dat dat afgedwongen mag worden. In tegenstelling tot wat de kabinetsnotitie stelt, is daar veelal niks bovenwettelijks aan. Ketenbeheer vraagt om transparantie maar ook om de plicht om desgevraagd te rapporteren.