Ã??Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bij de inzet van exportkredietverzekeringen worden procedures gevolgd ter voorkoming van corruptie. Tevens gelden er milieu en sociale criteria voor aanvragen. De procedures hiervoor zijn in 2007 conform internationale afspraken aangepast. Het kabinet is daarnaast bereid te onderzoeken hoe de EKV, met behoud van de oorspronkelijke doelstellingen, meer ontwikkelingsrelevant gemaakt kan worden.Ã??

Het doet mij genoegen om u, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Economische Zaken, te informeren over de uitkomst van het door het kabinet toegezegde onderzoek naar het meer ontwikkelingsrelevant maken van de EKV. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van uw Kamer.

Download de kamerbrief via de link.