Voor de ISO 14001-certificering is verder gebouwd op de al bestaande ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 14001-certificering markeert een belangrijke mijlpaal in het corporate responsibility programma van Atos Origin en weerspiegelt de inspanningen van de onderneming om het duurzaamheidintegratieproces te consolideren in al haar activiteiten. Dit programma is gericht op de uitrol van specifieke en concrete initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen.

“Atos Origin streeft ernaar haar milieuprestaties voortdurend te bewaken en verbeteren. Hieraan geven we invulling door het milieu zo weinig mogelijk te belasten met onze eigen activiteiten, maar ook door strenge eisen aan leveranciers te stellen. Ook voor onze klanten – zeker in de publieke sector – is ISO 14001-certificering een cruciale voorwaarde bij de selectie van leveranciers. Ik ben er dan ook ontzettend trots op dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001-norm”, zegt Marianne Hewlett, directielid van Atos Origin in Nederland en verantwoordelijk voor de Verantwoord Ondernemen strategie en aanpak. “Heel bijzonder is dat KEMA, de onafhankelijke organisatie die de ISO 14001-certificering toekent, onderdelen van ons milieumanagementsysteem wil gebruiken als cursusmateriaal.”

Alfons Veldkamp, lead auditor KEMA, geeft aan onder de indruk te zijn van de snelheid en efficiëntie van Atos Origin. “Het is bijzonder dat de certificering in slechts zeven maanden tot stand is gekomen. Atos Origin neemt haar beheersing en vermindering van milieu-belasting duidelijk serieus en heeft daarnaast al goede ervaring met de implementatie van managementsystemen voor kwaliteit en informatiebeveiliging.”

Een duurzaam verschil

Economisch herstel, groei en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit, maar liggen voor Atos Origin in het verlengde van elkaar. Atos Origin is dan ook van mening dat de IT-sector een belangrijke rol kan spelen in het terugbrengen van de CO2 die door andere sectoren wordt gegenereerd. Dit blijkt onder andere uit de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie die branchevereniging ICT~Office heeft gesloten met toonaangevende IT-bedrijven, waaronder Atos Origin. Hierin committeren deze partijen zich niet alleen aan het terugdringen van hun eigen CO2-uitstoot, maar ook aan de inzet van technologie om de uitstoot van andere sectoren te verlagen. “Hierbij gaat het om investeren in energiezuinige datacenters, maar bijvoorbeeld ook om de remote control van desktops, waardoor voor onderhoud niet langer gereisd hoeft te worden”, vertelt Hewlett. “We proberen niet alleen samen met de branche en onze klanten, maar óók met onze medewerkers een duurzaam verschil te maken. Zo investeren we met programma ‘Make a Difference’ in het creëren van draagvlak onder onze medewerkers. Ook in grote organisaties als Atos Origin zorgen kleine bijdragen immers voor een tastbaar resultaat. Enerzijds door efficiënt om te gaan met het energieverbruik in onze gebouwen, maar ook door een milieubewust gebruik van printers, pc’s en mobiele telefoons en door milieuvriendelijk reizen te stimuleren.”