Milieudefensie: Shell moet verantwoordelijkheid nemen

Morgenochtend, dinsdag 28 juni van 9.30 tot 10.30, houden gedupeerden van Shell, ondersteund door Milieudefensie en het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA), een zogeheten picketline voor de deur van het Circustheater waar de jaarlijkse aandeelhoudersÃ??vergadering van Shell plaatsvindt. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die nog steeds milieu- en gezondheidsschade ondervinden van activiteiten van Shell, vanuit de hele wereld naar Nederland gekomen. Ze willen Shell aanspreken op haar verantwoordelijkheid. ... lees meer

European hotels get a wake-up call

Eurosif, in partnership with Vigeo, published an overview report of the “Hotel and Tourism” sector aimed at raising awareness among a wide European audience on the nature and understanding of the social and environmental issues, as well as the related business opportunities, potentially affecting long-term returns and productivity within the sector. ... lees meer

Debat 28 juni: Corporations and their responsibility for People and Planet

Het MVO Platform nodigt u uit voor een MVO debat in de Balie op 28 juni aanstaande om 20.00 uur. Het debat is onderdeel van de serie ‘How Globalized Are You?’ en staat in het teken van internationale normen en verdragen. Centraal onderwerp in het debat is de vraag of MVO zonder regelgeving mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de huidige internationale richtlijnen en standaarden voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en de uitwerking hiervan in de praktijk. Tijdens het debat zullen de dilemma’s die de verschillende actoren in de samenleving tegen komen worden belicht. ... lees meer

Online informatie over maatschappelijke gevolgen genetische manipulatie

Op 14 juni j.l. is de website gentech.nl gelanceerd. In dit Hivos initiatief om Nederlandstalige informatie over genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel te ontsluiten participeren A SEED, Both ENDS, Dierenbescherming, FOEI, Goede Waar & Co, Kerkinactie, Milieudefensie, Novib, het Nederlands Platform Gentechnologie, Wemos en XminY. De nadruk ligt hierbij op de maatschappelijke impact van de technologie: Wat zijn de gevolgen voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten wereldwijd? Zijn deze gevolgen ingrijpend en onomkeerbaar? Wat voor revolutie brengt deze techniek te weeg, voor onszelf, het milieu, dieren en ontwikkelingslanden? Of valt het allemaal wel mee met de impact? ... lees meer

Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India

Dit jaar staat de internationale dag tegen kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. vraagt aandacht voor Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op. ... lees meer

ABN AMRO in debat met duurzame beleggers en maatschappelijke organisaties

“Duurzaamheid geeft mogelijkheden om risico’s te beperken en kansen te creëren”. Dit zei Sandrijn Weites, senior vice president head sustainable strategy & reporting ABN AMRO, woensdag 1 juni 2005 tijdens het tweede VBDO Debat op het bankkantoor in Amsterdam centrum. De bank ging daar vrijuit in debat met beleggers en maatschappelijke organisaties met als doel de kwaliteit van het volgende duurzaamheidsverslag verder te vergroten. De VBDO zal dit jaar nog drie van dergelijke debatten organiseren bij ‘bedrijven aan huis’. ... lees meer

Regels voor Duurzaamheidsverslagen moeten prestaties bedrijven vergelijkbaar en controleerbaar maken

Een controleerbare vergelijking van duurzaamheidsprestaties van bedrijven binnen eenzelfde sector is noodzakelijk om duurzaam ondernemen een succes te maken. De provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu roepen het ministerie van Economische Zaken op om naar het voorbeeld van de financiële jaarverslagen ook strengere eisen te stellen aan de kwaliteit van duurzaamheidsverslagen. ... lees meer