Volgens de acht verschillende partijen die mee waren valt daar zeker wat aan te doen! Een greep uit de talloze ideeën: opkopen van sloopgrond voor huizenbouw, puinverwerking voor nieuwe bouwstenen, opleiden van technici en onderhoudsmedewerkers van waterzuiverings- en rioolsystemen, leningen voor coöperatieve woningen, een databank voor grond, een sociaal intergemeentelijke bedrijf gericht op duurzaam waste management en een netwerk voor expertise rond jongerenwerk.
De acht verschillende partijen uit Nederland en Cordaid’s lokale partners, lokale overheden, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn momenteel bezig om de ideeën verder uit te ontwikkelen en een start te maken met vernieuwende en praktische oplossingen die moeten leiden tot leefbare, veilige woonwijken in San Salvador.
Basis voor deze expeditie vormt de inspirerende kracht van de wijkbewoners zelf!