Brood en vleeswaren droegen het meest bij aan de groei. De omzet daarvan steeg met 40 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2008; deze ontwikkeling was in het tweede half jaar van 2008 al zichtbaar.

De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw verwacht dat de groei ook in het tweede halfjaar doorzet. Het uitvoeringsorgaan van het gelijknamige convenant baseert deze verwachting op meerdere promotieacties en productinnovaties van retailers en producenten die op stapel staan. Daarnaast worden steeds vaker biologische grondstoffen ingezet door (huis)merkproducten om zich te onderscheiden en toegevoegde waarde te bieden.

De economische malaise lijkt nauwelijks van invloed op de verkoop van biologische voeding. Biologische producten zijn geen luxe producten in de ogen van de kopers maar een bewuste keuze.