Doelstelling van dit programma is het vergroten van de maatschappelijke effecten van MBO door:

Groei van de maatschappelijke inzet van bedrijven, met name het aantal vrijwilligers
Verbetering van de bemiddeling tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties
Meer afstemming en samenwerking tussen de actoren

Het stimuleringsprogramma MBO wordt breed gedragen, naast het ministerie van VWS, ook door MOVISIE, Oranje Fonds, VNG en een aantal MBO koplopers zoals Fortis Foundation, IBM, Nieuwe Maan, Rabobank, RSM Erasmus Universiteit, Samen voor betrokken ondernemen en Univé.

Het programma wordt vanuit MVO Nederland gecoördineerd onder leiding van Eerde de Swart, die hiervoor recentelijk is aangesteld. Hij zal zich samen met de initiatiefgroep inzetten om de maatschappelijke inzet van bedrijven naar een hoger niveau te tillen: duurzaam, meetbaar, effectief en zichtbaar.