MVO Platform schrijft brief aan Minister Donner over ICT-aanbesteding

Donner besteedt aan als de beste, meldt Donner’ was de kop van een artikel in de Volkskrant van 9 augustus jl. In een persbericht, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldde minister Donner dat hij met de aanbesteding van ICT-middelen 10 tot 15 miljoen euro bespaard had. Het betrof ICT voor zes ministeries en 31 andere overheidsdiensten met een totaal bedrag van 70 miljoen euro. ... lees meer

Werkconferentie: Goedkoop of goed kopen?

Duurzaam inkopen van ICT hardware en catering Het Ministerie van VROM wil dat de Rijksoverheid in 2010 bij 100% van haar inkopen duurzaamheid meeneemt; voor provincies, gemeenten en waterschappen is de doelstelling 50%. Maar is deze ambitie wel haalbaar? Hoe werkt het in de praktijk? Is het wel te meten? Wat vinden NGO’s en vakbonden er eigenlijk van? ... lees meer

Greenpeace dient klacht in bij Reclame Code Commissie over Nuon reclame

Greenpeace heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen de nieuwste reclamecampagne van energiebedrijf Nuon. In televisie- en radiospotjes, op de website en in dagbladadvertenties suggereert Nuon dat het serieus werk maakt van het verminderen van CO2-uitstoot. Maar Nuon gaat juist een nieuwe vuile kolencentrale bouwen en zorgt daarmee voor méér uitstoot van CO2. ... lees meer

Reclame Code Commissie stelt Milieudefensie in het gelijk Shell-advertentie bevat misleidende milieuclaim

De Reclame Code Commissie heeft een Shell-advertentie waar bloemetjes uit schoorstenen komen, veroordeeld als een ‘misleidende milieuclaim’. De commissie stelt daarmee Milieudefensie, die de klacht over de advertentie had ingediend, in het gelijk. Shell beweerde dat de klimaatschadelijke CO2 die het bedrijf uitstoot, wordt hergebruikt. In de praktijk gebeurt dat slechts minimaal. Het overgrote deel verdwijnt in de lucht, waardoor klimaatverandering wordt aangewakkerd. ... lees meer

MilieuDefensie: Rabobank financiert destructieve palmolieplantages

Rabobank is financier van palmoliebedrijf Wilmar, dat in Indonesië verantwoordelijk is voor de illegale kap van bossen, illegale productie van palmolie en andere wetsovertredingen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek1) van Milieudefensie, samen met de Indonesische organisaties Lembaga Gemawan en Kontak Rakyat Borneo. Milieudefensie roept de bank en andere financiers en afnemers van Wilmar op, de samenwerking te stoppen als er geen eind komt aan de misstanden. Op 4 juli debatteert de Tweede Kamer over de duurzaamheid van palmolie. ... lees meer

Nederlandse campagneorganisaties voor indiase rechtbank gedagdvaard wegens smaad

Campagnevoerders van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn gedagvaard om voor de rechtbank van Bangalore in India te verschijnen op 25 juni 2007. Deze Nederlandse organisaties vestigden internationaal de aandacht op de schending van arbeidersrechten bij de in Bangalore gevestigde kledingfabriek Fibres and Fabrics International en dochteronderneming Jeans Knit Pvt Ltd (FFI/JKPL). De fabriek beschuldigt de campagnevoerders van cyber crime, racistische en xenofobische handelingen en smaad. ... lees meer

Child labour in India in cotton seed tackled by MNC’s Bayer and Monsanto but issue is far from solved

Multinational companies Bayer and Monsanto have, under a combination of local and international pressur,e began to tackle the issue of child labour in their cotton seed supply chain in India. However, both companies are still unprepared to tackle the issue in other states in which they are expanding their production. ... lees meer

Internationale dag tegen kinderarbeid

Honderden Albanese kinderen werken zowel in fabrieken als via thuiswerk mee aan de productie van schoenen en kleding die geëxporteerd worden naar EU-landen. Deze uitbuiting wordt grotendeels verklaard door de lage prijzen die worden opgelegd door de internationale inkopers. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat FNV Mondiaal liet uitvoeren naar kinderarbeid in de Albanese schoen – en kledingsector. ... lees meer

MVO Platform brengt nieuw MVO Referentiekader uit

Het MVO Platform, een samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties en vakbonden, brengt vandaag haar nieuwe MVO Referentiekader uit. Dit referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een weergave van de visie op MVO van het MVO Platform en is geschreven voor ondernemingen, de overheid en non-profit organisaties. ... lees meer

Duurzaamheid op de biermarkt: een onderzoek naar maatschappelijke verslagen

Het is voor maatschappelijke organisaties bijna niet mogelijk om op grond van duurzaamheidsverslagen de milieuprestaties van bedrijven te beoordelen. Die conclusie trekt Stichting Natuur en Milieu in een onderzoek naar duurzaamheid op de Nederlandse biermarkt (mei 2007). Ook consumenten die bellen met vragen over de duurzaamheid van bier, krijgen nauwelijks goede informatie van de consumentenservice. ... lees meer